CEDEF EDUKACIJA: “NOVI ZAKON O LOBIRANJU - KAKO ZASTUPATI INTERESE U SRBIJI”
SPECIJALISTIČKA EDUKACIJA O LOBIRANJU ZA POSLOVNI, JAVNI I CIVILNI SEKTOR

18.12.2018, Hotel Hilton


CEDEF je sredinom decembra 2019. godine organizovao i sproveo specijalističku edukaciju o lobiranju, pod nazivom “Novi zakon o lobiranju - kako zastupati interese u Srbiji”. Težište programa je bilo na upoznavanju sa novim Zakonom o lobiranju. Zakon je usvojen na Skupštini Republike Srbije 2018. godine. Predavač je bila dr Ana B. Bovan, sa Univerziteta Metropolitan, predsednik CEDEFa, a gost mr Nenad Vukovic, advokat i predsednik Društva lobista Srbije.

Kako je lobiranje u Srbiji već duži vremenski period živa i aktivna delatnost, a sada je po prvi put regulisana zakonom, specijalistička edukacija je odgovorila na pitanja koja se tiču svih koji zastupaju svoje interese pred organima odlučivanja. Novi zakon o lobiranju je doneo nova pravila, nove procedure i evidencije. Edukacija je obuhvatila sledeće oblasti:

  • Ko može da lobira - koje lobiste zakon definiše
  • Uslovi za lobiranje - koje su obaveze lobista po novom Zakonu o lobiranju
  • Potrebne veštine i znanja – kako biti efikasan lobista
  • Kako lobirati – upoznavanje sa procesom lobiranja od početka do kraja
  • Registrovanje lobista u Srbiji – funkcija Registra i uloga Agencije za borbu protiv korupcije u procesu lobiranja u Srbiji
  • Obaveze lobista - koje su obaveze lobiste, a koje obaveze javnog sektora.

Polaznici su istakli da je posebna korist od edukacije bila u tomešsto su se upoznali sa novim pravilima, jer na taj način mogu da optimizuju svoj angažman i steknu često odredjenu kompetetivnu prednost. Bilo je pojašnjenjo da lobiranje zahteva angažovanje stručnih i obučenih profesionalaca, koji poznaju procese u radu državnih organa, imaju tehničko znanje iz struke u kojoj su angažovani i imaju pristup odlučiocima.

CEDEF EDUKACIJA: “NOVI ZAKON O LOBIRANJU - KAKO ZASTUPATI INTERESE U SRBIJI”