CEDEF TIM U MISIJI SA MLADIMA
U PROJEKTU 2017-2019 ODRŽANE OBUKE ZA 15000 UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

U okviru svojih edukativnih aktivnosti, i aktivnosti usmerenih ka održivosti i protiv klimatskih promena, CEDEF je u saradnji sa Gradom Beogradom, Sekretarijatom za energetiku grada Beograda i Stonicom u periodu od 2017. do 2019. godine održao edukativna predavanja na temu Energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije za više od 15000 učenika u 25 osnovnih i 15 srednjih škola na teritoriji grada Beograda.

CEDEF PROGRAM I REALIZACIJA: Naše kolegenice Maja Barac Stojanović i Marija Djordjević su koncipirale program obuke. Naši CEDEF predavači: Ivan, Marija, Sladjana i Ana su radili sa izuzetno velikim brojem škola, uz izvrsnu saradnju sa nastavnim osobljem. I tokom ovog edukativnog projekta se pokazala korisnom praksa dopunskih edukacija za mlade, kao i njihova prijemčivost za multimedijalne materijale koji su za ovu potrebu posebno kreirani.

Učenici su tokom dinamičnih i interaktivnih predavanja imali priliku da se upoznaju sa pojmom i značenjem klimatskih promena, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, kao i da kroz primere iz prakse bliže shvate upotrebu energije i mere uštede u svakodnevnom životu i u svom domu. Zanimljivi primeri i inovativan pristup su omogućili da mladi naraštaji sa edukacije odu sa novim i korisnim saznanjima oko očuvanj planete i šta konkretno oni mogu uraditi.

CEDEF TIM U MISIJI SA MLADIMA