KONFERENCIJA PACE U PRAGU
LOBIRANJE I ODRZIVI RAZVOJ, MAJ 2019

Predsednik CEDEFa prof. dr Ana Bovan je bila govornik na godišnjoj konferenciji evropskih lobista koju tradicionalno organizuje Konfederacija evropskih nacionalnih udruženja lobista PACE, Public Affairs Community of Europe. Godišnja konferencija je održana maja meseca 2019. u Pragu. Tema o kojoj je govorila profesor Bovan uz prisustvo i predsednika Društva lobista Srbije Nenade Vukovića je bila na temu novog Zakona o lobiranju Srbije, kao i o reputaciji lobista. Medju govornicima su bili Maria Rosa Rotondo, Predsednik PACE, prof. dr Alberto Alemanno, osnivač uticajnog udruženja The Good Lobby, Vaslav Nekapil, Predsedavajući Českog društva lobista APAA, Isabelle De Vinck, Predsednik EPACA (European Public Affairs Consultancies' Association), Martin Ohridski, Policy Officer, Transparency Unit, Evropska komisija, kao i Dominik Meier, predsednik nemačkog društva lobista De’ge’pol.

Bovan je dugi niz godina aktivan član u konfederaciji lobista Evrope. Uzajamna razmena iskustava i komparativne prakse sa brojnim nacionalnim udruženjima širom Evrope doprinosi da se teorija i praksa lobiranja u Srbiji unapredi u kontekstu održivog razvoja. Za održivi razvoj, što je centralna tema CEDEFa, lobiranje može biti koristan alat. Lobiranje se koristi kao sredstvo demokratije i slobode kako bi se nesmetano i otvoreno zastupala svoja prava kod odlučioca, ali može i biti zloupotrebljeno zarad partikularnih interesa koji doprinose sve većoj političkoj i ekonomskoj nejednakosti izmedju različitih socijalnih slojeva. Vladavina prava, kao i nezavisnost, stručnost i integritet institucija, kao i stabilan demokratski politički sistem su garancija da se i zastupanje interesa odvija na transparentan, fer i demokratski način. Kako je lobiranje nezaobilazna aktivnost svake razvijene demokratije, značajno je posmatranje iz konteksta održivog razvoja.

KONFERENCIJA PACE U PRAGU