5. jul 2016. godine, Beograd


Klimtski panel Srbije – Upravljanje otpadom: dileme I rešenja,

Klimatski panel Srbije, inicijativa CEDEFa za unapređenje svesti o klimatskim promenama nastavlja svoju misiju zastupanja brže primene mera i instrumenata  za njihovo smanjenje. CEDEF je organizovao još jedan Klimatski  panel, a učešće su uzeli Filip Abramović, iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Prof. dr Aleksandar Jovović ispred Mašinskog fakulteta u Beogradu, Izvršni direktor PU KOMDEL-a Lazar Krnjeta, Miroslav Spasojević, ekspert Srbije i EU za energetiku i zaštitu životne sredine i Sandra Kamberović generalni sekretar Hrabri čistač. Poseban segment diskusije je bio posvećen najvećem projektu te vrste  u Srbiji, Vinča u Beogradu.  Izneti su planovi koje Beograd ima u vezi sa naprednim upravljanjem komunalnim  otpadom i uvođenjem primarne separacije. U kontekstu brojnih izazova sa kojima se susreću lokalne samouprave, industrija i građani bilo je reči o dobrim praksama i tehnološkim rešenjima koja su primenjiva u Srbiji. 

Skup je održan u prostorijama Asocijacije za održivi razvoj – ASOR koji je ujedno i partner CEDEFa na ovom događaju i okupio je veliki broj predstavnika ministarstva, lokalnih samouprava, fakulteta, javnih preduzeća, kompanija i udruženja. Treći po redu događaj Klimatskog panela Srbije – Upravljanje otpadom: dileme i rešenja otvorila je prof. dr Ana Bovan, predsednik CEDEFa i dekan Fakulteta za menadžment, Univerziteta Metropolitan.

Cilj skupa je da se nastavi sa organizacijom niza aktivnosti koji će u prvi plan „izbaciti“ ključne teme današnjice – borba protiv klimatskih promena, insistiranje na „climate friendly energy“ kao i kontinuirana edukacija javnosti o posledicama i načinima za prilagođavanje i prevazilaženje klimatskih promena.

U skladu sa tim, Konferencija UN o promeni klime (COP21) u Parizu okupila je preko 150 predsednika država i vlada, više nego na bilo kom drugom skupu u istoriji. Tokom ovog događaja postignut je sporazum i pružena je otvorena politička podrška smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte do nivoa koji će ograničiti dalji rast globalne temperature na 2 С. Sporazum je usvojilo 195 država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, među kojima je i Srbija.Galeriju fotografija pogledajte ovde.

partneri
  • asor