5–19. mart 2015, Beograd
CEDEF edukativno-informativni skupovi

CEDEF I SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU GRADA BEOGRADA: NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU – prednosti i izazovi

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, zajedno sa Sekretarijatom za energetiku grada Beograda organizovao je niz informativno-edukativnih skupova pod nazivom NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU – prednosti i izazovi. Tokom ovih skupova više od 300 predsednika skupština stanara beogradskih opština je imalo priliku da čuje informacije i postavi konkretna pitanja u vezi sa prelaskom na naplatu grejanja prema utrošku u Beogradu.

Skupovi su organizovani

Prvi, uvodni Skup u okviru Programa bio je organizovan 5. marta 2015. godine, na Svetski dan energetske efikasnosti, i to za predstavnike Gradske Uprave i svih sekretarijata Grada Beograda, beogradskih opština, energetske menadžere, JKP na teritoriji grada, udruženja skupština stanara i medije. Teme koje su bile pokrenute na prvom skupu su:

 • Značaj racionalnog korišćenja energije za grad Beograd i građane, kao i nužnost stalne edukacije
 • Značaj naplate toplotne energije po utrošku
 • Značaj saradnje opština, skupštine stanara i udruženja građana u realizaciji mera energetske efikasnosti
 • Ostala četiri edukativno-informativna skupa su organizovana za predstavnike svih beogradskih opština i mesnih zajednica, energetske menadžere, predstavnike JKP i javnih ustanova, predsednike skupština stanara, udruženja koja okupljaju predsednike skupština stanara u Beogradu i sve zainteresovane građane i medije. Na ovim skupovima su govorili predstavnici Gradske uprave Grada Beograda, JKP Beogradske elektrane, skupština stanara koji su uspešno sproveli programe energetske efikasnosti u zgradarstvu i predstavnici kompanija koje će predstaviti dobre primere iz prakse. Teme koje su pokrenute na ova četiri skupa skupu su:

  • Osnovne mere za veću energetsku uštedu građana
  • Značaj naplate toplotne energije po utrošku za građane
  • Način naplate toplotne energije po utrošku
  • Procena troškova za potrebne mere energetske efikasnosti
  • Rešavanje pravnih i projektnih pitanja u vezi sporazuma između stanara i proizvođača opreme
  • Značaj skupštine stanara i udruženja građana u realizaciji mera energetske efikasnosti
  • Kako do najefikasnijih materijala i opreme koja se koriste za povećanje energetske efikasnosti

  U Beogradu se sprovodi naplata grejanja prema utrošku kod 5-6% stanovništva, dok će u nastupajućem periodu ostatak građana koji se greju putem daljinskog sistema grejanja postepeno preći na ovaj sistem naplate. Prelazak na naplatu grejanja prema utrošku je sveobuhvatan i kompleksan posao, naročito za Beograd koji ima više od 50% konzuma u Srbiji. Odgovornost Grada Beograda je u tom smislu velika, te će serija edukativno-informativnih skupova stručnoj i široj javnosti ukazati na neophodnost primene mera energetske efikasnosti u svetlu novih propisa oko naplate toplotne energije po utrošku kako bi se na svim nivoima razvila svest o uštedi energije i benefitima prilikom prelaska na nov sistem naplate. Ovi skupovi bili prilika da se dodatno podstakne saradnja sa svim akterima u ovom procesu, kako bi prelazak na naplatu grejanja po utrošku imao pune efekte koji odgovaraju svim zainteresovanim stranama.partneri
 • grad_beograd


 • Tehnološki partneri