KLIMATSKA AKCIJA

Klimatska akcija CEDEFa traje skoro dve decenije i posledica je ubrzanih klimatskih promena širom sveta. Povećana emisija gasova se efektom staklene bašte donela je klimatske katastrofe koje su oduzele preko 1 000 000 života u svetu, stvorile poremećen balans u životnoj sredini, kao i socijalnu i ekonomsku nesigurnost. Potrebno je primeniti Pariski klimatski ugovor, pokrenuti ambiciozno finansiranje mera za ublažavanje i adaptaciju, i vršiti neprekidnu edukaciju i promenu svesti građana. Verujemo u intergeneracijsku pravdu koja se zasniva na očuvanju resursa za dolazeće naraštaje. Neophodne su dugoročne mere za obnovljivu i čistu energiju, energetsku efikasnost, zaštitu vode, zemlje, vazduha i resursa kako bi se obezbedio harmoničan razvoj ljudskog društva i bolja budućnost za sve.

KVALITETNO OBRAZOVANJE

CEDEF smatra da je kvalitetno obrazovanje nužan uslov temeljnog razvoja svakog društva, a predstavlja i jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Okruženja za učenje i kvalitet edukacije često kasne za brzim globalnim promenama i zahtevima koje postavlja 4. industrijska revolucija. Kapaciteti tradicionalnih obrazovnih sistema nisu prilagođeni celoživotnom učenju koje je jedini oblik izvesnog dugoročnog napretka. Osim toga, savremeni kulturni obrasci nedovoljno podstiču izvrsnost i nemaju adekvatan odgovor za pun razvoj kapaciteta nadarenih pojedinaca i timova. Neophodna je konkretna akcija javnog i privatnog sektora koja ovaj jaz treba da ispuni relevantnim i kvalitetnim obrazovanjem koje podstiče celoživotnu primenu.

INVESTICIJE I INOVACIJE

Investicije u nove razvojne projekte, nove tehnologije i znanje imaju mnogostruke efekte i prednosti u ekonomskom i društvenom razvoju. Stvaraju osnov za kulturu neograničene kreativnosti, stvaralaštva i inovacija. Investicije koje su povezane sa kvalitetnim obrazovanjem kao i sa klimatskom akcijom podstiču ekosistem ideja i ljudi koje uzimaju u obzir uzajamnu povezanost interesa kompanija, zaposlenih, šireg društvenog i prirodnog okruženja. To je plodno tle za rast lidera održivog razvoja, kompanija i lokalnih samouprava, projekat koji godinama podstiče i razvija CEDEF uz podršku relevantnih ministarstava.

Copyright CEDEF - 2020 - 2025