AKTUELNOSTI

CEDEF ISTRAŽIVANJE:

“Razvoj i obuka
zaposlenih u privredi
Srbije 2020."

CEDEF WHITEPAPER:
Pandemija i klimatske
promene - uticaj i mere
za budućnost

AKTUELNOSTI

CEDEF WEB PANEL “KLIMATSKE PROMENE, ENERGETSKA TRANZICIJA I PANDEMIJA”

CEDEF WEB PANEL “KLIMATSKE PROMENE, ENERGETSKA TRANZICIJA I PANDEMIJA”

1. februar 2021. u 18h
Počasni gost: Ivan Karić, državni sekretar, Ministarstvo zaštite životne sredine RS
Domaćin panela: doc. dr Ana B. Bovan, predsednik CEDEF, Univerzitet Metropolitan sa predstavnicima kompanija iz oblasti energetike i ekologije, kao što su Knauf Insulation, ABB, Schneider Electric i Siemens.
Panel ima za cilj da ukaže na specifičnosti koje su obeležile energetsku i klimatsku situaciju tokom pandemije, kako je pandemija uticala na biznis u ovoj oblasti, kao i na promene kroz koje će energetika Srbije morati da prođe usled transformacije koja je očekuje u budućnosti.
Na panel se direktno možete uključiti OVDE.

CEDEF ISTRAŽIVANJE: RAZVOJ I OBUKA ZAPOSLENIH U PRIVREDI SRBIJE 2020.

CEDEF ISTRAŽIVANJE: “RAZVOJ I OBUKA ZAPOSLENIH U PRIVREDI SRBIJE 2020.”

Jedan od ključnih programskih ciljeva CEDEFa, a istovremeno i cilj održivog razvoja Ujedinjenih nacija je kvalitetno obrazovanje. Početkom 2020. godine je na Savetu CEDEFa je doneta je odluka da se, u periodu od marta do juna, započne istraživanje na temu obrazovanje starijih i zaposlenih u kompanijama Srbije. Istraživanje nosi naziv “Razvoj i obuka zaposlenih u privredi Srbije”, a sprovodi se u okviru višegodišnjeg CEDEF projekta „Lideri održivog razvoja“.

CEDEF EDUKACIJA: CEDEF TIM U MISIJI SA MLADIMA - U PROJEKTU 2017-2019 ODRŽANE OBUKE ZA 15000 UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

CEDEF EDUKACIJA: CEDEF TIM U MISIJI SA MLADIMA - U PROJEKTU 2017-2019 ODRŽANE OBUKE ZA 15000 UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

U okviru svojih edukativnih aktivnosti CEDEF je, u saradnji sa Gradom Beogradom, Sekretarijatom za energetiku grada Beograda i Stonicom, u periodu od 2017. do 2019. godine održao edukativna predavanja na temu Energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije, za više od 15.000 učenika.

PRAG, KONFERENCIJA P.A.C.E: LOBIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ, MAJ 2019.

PRAG, KONFERENCIJA P.A.C.E: LOBIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ, MAJ 2019.

U maju 2019. godine u Pragu, organizovana je godišnja konferencija evropskih lobista koju tradicionalno organizuje Konfederacija evropskih nacionalnih udruženja lobista (PACE). Tom prilikom je predsednica CEDEFa, prof. dr Ana Bovan, koja je dugi niz godina aktivan član u konfederaciji lobista Evrope, govorila na temu novog Zakona o lobiranju Srbije, o reputaciji lobista, kao i o uzajamnoj razmeni iskustava sa brojnim nacionalnim udruženjima širom Evrope koja doprinosi razvoju i novim regulativama.

NOVI ZAKON O LOBIRANJU – ZASTUPANJE INTERESA U SRBIJI

CEDEF EDUKACIJA: “NOVI ZAKON O LOBIRANJU – ZASTUPANJE INTERESA U SRBIJI” SPECIJALISTIČKA EDUKACIJA O LOBIRANJU ZA POSLOVNI, JAVNI I CIVILNI SEKTOR

CEDEF je u decembru 2019. godine organizovao i sproveo specijalističku edukaciju o lobiranju, pod nazivom “Novi zakon o lobiranju - kako zastupati interese u Srbiji”. Težište programa, koji je CEDEF organizovao u decembru 2019. godine, bilo je na upoznavanju sa novim Zakonom o lobiranju, koji je usvojen na Skupštini Republike Srbije 2018. godine. Predavač je bila prof. dr Ana Bovan, predsednica CEDEFa, a gost mr Nenad Vuković, advokat i predsednik Društva lobista Srbije.

PROGRAMI

Programi koji doprinose kreiranju bolje i održive budućnosti za sve

Klimatska akcija

Kvalitetno obrazovanje

Investicije
i inovacije

Partneri

Akademski i
civilni sektor

Institucionalni

Tehnološki I
Biznis

Mediji

Karijera

CEDEF nudi prilike za iskusne profesionalce kao i za mlade u usponu, za one koji su na početku profesionalne karijere, tako i za studente željne kvalitetne prakse.

CEDEF preko 15 godina aktivno sprovodi mentorstva studenata. Naše iskustvo u prepoznavanju potreba praktikanata je veliko i korisno.

Javite se i pratite nas na društvenim mrežama
hr at cedeforum dot org

Copyright CEDEF - 2020 - 2025