27. jun 2013, Beograd

CEDEF obuka

CEDEF I LG AKADEMIJA ZA MEMS

CEDEF je u saradnji sa kompanijom LG ELECTRONICS organizovao veoma uspešnu OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE, članove Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS-a, koja se održala u prostorijama kompanije "LG ELECTRONICS".

U skladu sa Memorandumom o osnivanju MEMS-a i Platformom formiranja MEMS-a, CEDEF nastavlja sa aktivnim doprinosom razvoju MEMS-a. Na predlog CEDEF-a, a prema dogovoru sa Akcionim odborom, obuka se organizuje sa ciljem da se predstavnicima gradova i opština, lokalnih i regionalnih uprava i samouprava, kao i energetskih menadžera kompanija, zaduženih za primenu mera energetske efikasnosti (EE) i veće upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE), predstave najnoviji trendovi i tehnologije u Evropi u pogledu korišćenja OIE i primenom mera EE.

Poseban akcenat bio je na pružanju neophodnih informacija i znanja koja u velikoj meri mogu olakšati odabir sistema i opreme koji najviše odgovaraju zahtevima projekata lokalnih samouprava. Na obuci su predstavljeni primeri izvedenih projekata i objekata u Srbiji, kao i rezultati primene KGH sistema, različitih tehnologija osvetljenja, kao i primene savremenih proizvoda bele i braon tehnike.

Fotografije sa obuke možete pogledati ovde.

partneri