oblasti_rada

Klimatske promene, kvalitetno obrazovanje, investicije i inovacije - nezaobilazni faktori u kreiranju bolje i održive budućnosti za sve.

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, je regionalna nezavisna ekspertska organizacija. CEDEF je osnovan je 2003. godine kao neprofitna nevladina organizacija, sa sedištem u Beogradu. Pokriva jugoistočnu Evropu, sa prisustvom u Briselu, Parizu i Londonu. CEDEF je nepristrasna ekspertska organizacija, i nije vezana za posebne interese.

U cilju ostvarivanja bolje i održive budućnosti za sve, kao što teže i Ujedinjene nacije, CEDEF se usmerava na održivi razvoj kao uslov ostvarivanja bolje budućnosti. Održivi razvoj je ključna programska platforma CEDEFa. Na toj platformi se zasnivaju tri noseća programa koji imaju za cilj doprinos rešavanju nekoliko ključnih izazova se kojima se savremeno društvo susreće. Tri programske celine su istovremeno i ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija i one su: klimatske promene, kvalitetno obrazovanje, investicije i inovacije. Svaka od ove tri oblasti je nezaobilazan faktor u kreiranju bolje i održive budućnosti za sve.

Naše aktivnosti oblikuje institucionalna kultura i uverenje zasnovano na teoriji medjuzavisnosti društvenih aktera i zainteresovanih strana, koja zastupa stav da je organizacija odgovorna svim delovima društva. CEDEF tako povezuje, savetuje i zastupa sve nosioce interesa u oblastima klimatskih promena, kvalitetnog obrazovanja, investicija i inovacija. Na taj način stvara sinergiju izmedju kreatora javnih politika, biznisa i industrije, univerziteta i istraživačkih organizacija, lokalnih samouprava, medjunarodnih organizacija i medija. CEDEF angažuje vodeće političke, poslovne, kulturne i druge lidere društva da utiču i oblikuju globalne, regionalne i lokalne programe na makroekonomskom i mikroekonomskom planu. Verujemo da se napredak može ostvariti okupljanjem ljudi iz svih slojeva života koji imaju svest i sposobnost da donesu pozitivnu promenu i doprinesu kreiranju bolje i održive buducnosti za sve.

Ciljeve težimo da ostvarimo kroz izgradnju svesti i saradnju, oblikovanje javnog diskursa te kroz pokretanje kolektivne akcije. To činimo putem istraživanja, publikacija, stručnih konferencija, foruma i obrazovanja. CEDEF je nosilac dva značajna priznanja: “Serbian Visions” Nemačke privredne komore u Srbiji i Privredne komore Srbije i nagrade “Kapetan Miša Anastasijević” za izuzetan doprinos ekologiji Srbije.

Organi CEDEFa su Nadzorni odbor, Skupština, Predsednik, i Savet.

partneri
  • ministarstvo_energetike_republike_srbije
  • ministarstvo_poljuprivrede_republike_srbije
  • agencija za zastitu zivotne sredine
  • pokrainski_sekereterijat
  • ddor_novi_sad
  • lg
  • bovan_consulting
  • mems