25. februar 2013, Varvarin

DAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE VARVARIN

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF je u saradnji sa opštinom Varvarin  25. februara 2013. godine u Varvarinu proslavio Dan energetske efikasnosti opštine Varvarin.

Na svečanosti su govorili:

-          Zoran Milenković, predsednik opštine Varvarin

-          Ljubinka Kaluđerović, sekretar Odbora za zaštitu životne sedine SKGO

-          Jovanka Arsić - Karišić, predsednik UO CEDEFa

-          Slađana Jevremović, energetski menadžer opštine Varvarin

Nakon svečanosti održana je i sednica Akcionog odbora MEMSa na kojoj je razgovarano o kriterijumima za izbor članova Akcionog odbora.

Galeriju fotografija možete pogledati ovde.

partneri