1. februar 2013, Beograd
CEDEF Samit

DRUGI CEDEF SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE
PREDSTAVLJANJE NACRTA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE I ULOGA ENERGETSKIH MENADŽERA

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a u saradnji sa E3 Podgorica organizovao je Drugi CEDEF Samit energetskih menadžera: Predstavljanje Nacrta Zakona o efikasnom korišćenju energije i uloga energetskih menadžera, 1. februara 2013, Beograd.

Prezentacije možete pogledati ovde.

Galeriju fotografija možete pogledati ovde.

CEDEF je po drugi put na jednom mestu okupio energetske menadžere iz čitave Srbije, iz privrede, javno-komunalnih preduzeća, gradova i opština, kao i sve eksperte u oblasti energetike, sa ciljem da se svim učesnicima Samita predstavi Nacrt zakona o efikasnom korišćenju energije.

Nacrt Zakona o efikasnom korišćenju energije predstavio je Dejan Trifunović, pomoćnik ministra, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije. Nacrt zakona možete pogledati ovde.

Tokom aktivnog dijaloga i žive interakcije svih učesnika Drugi CEDEF Samit energetskih menadžera imao je za cilj da:

 • predstavi Nacrt Zakona o efikasnom korišćenju energije
 • predstavi Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti
 • istakne ulogu i značaj energetskih menadžera i eksperata kao ključnih karika u razvoju politike energetskog menadžmenta i većoj primeni mera EE i OIE.

Na osnovu pozitivnih iskustava i rezultata rada Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS-a, na Drugom CEDEF Samitu energetskih menadžera Srbije, CEDEF je potpisao Memorandum o saradnji sa E3 Consulting Podgorica i pokrenuo inicijativu za osnivanje Mreže energteskih menadžera Crne Gore.

Na skupu su govorili:

 • Jovanka Arsić - Karišić, predsednik Upravnog odbora, CEDEF
 • Dejan Trifunović, pomoćnik ministra, Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine Republike Srbije
 • Dejan Marković, direktor sektora Infrasturktura, Schneider Electric
 • Nenad Lučić, menadžer za razvoj proizvoda, Sberbank
 • Zoran Biserčić, direktor, Vaillant
 • Bojana Vukosavljević, nacionalni menadžer programa, EBRD Business Advisory Services (BAS) Srbija
 • Srećko Šević, načelnik odeljenja za EE i OIE – Grad Beograd, član Akcionog odbora MEMS-a
 • Dragoslav Dobrosavljević, energetski menadžer opštine Vršac, član Akcionog odbora MEMS-a
 • dr Ana B. Bovan. predsednik, CEDEF

Dejan Trifunović, pomoćnik ministra, Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine Republike Srbije, rekao je: „Prema Akcionom planu o energetskoj efikasnosti usvojenom u julu 2010, cilj Srbije je da do 2019. uštedi 9% energije u finalnoj potrošnji a do 2012. 1,5%. Zakonom se ide ka strateškom planu i međunarodnoj obavezi Srbije da uštedi 9% bruto finalne potrošnje energije do 2018. godine. Zakon će doprineti povećanoj sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standardu građana“. On je dodao da će se stvoriti i uslovi za zapošljavanje visoko stručnih kadrova i omogućiti lakše ispunjenje obaveza države u pogledu primene obnovljivih izvora energije. „Zakon će smanjiti negativne efekte sektora energetike na životnu sredinu i emisiju ugljen dioksida“, rekao je Trifunović, navodeći da će omogućiti i ispunjavanje obaveza prema energetskoj zajednici i pomoći procesu pridruživanje EU.

"Bez obzira što je u Srbiji cena struje ispod tržišne i što se zbog toga i dalje rasipa kompanija koja danas gradi posao na kalkulaciji sa jeftinom strujom nema dugoročnu perspektivu. Ne postoji način da struja u Srbiji bude i dalje jeftina, i nema drugog rešenja nego da poslovanje bude energetski efikasnije“, izjavio je direktor kompanije Schneider Electric Dragoljub Damljanović.

Nenad Lučić, menadžer za razvoj proizvoda, Sberbank predstavio je linije kreditiranja za projekte pospešivanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. “Prateći globalne trendove i imajući na umu značaj očuvanja životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promena, Sberbank Srbija je razvila EKO kredite za unapređenje energetske efikasnosti i uštedu energije koji se plasiraju iz izvora Nemačke razvojne banke (KfW). Do sada je plasirano 9 miliona EUR, a preko 300 do sada realizovanih projekata ostvarilo je više nego pozitivan uticaj na životnu sredinu kroz smanjenje ukupne potrošnje energije za 43% i smanjenje ukupne emisija CO2 za 38%. Na ovaj način, Sberbank Srbija potvrđuje svoje poslovanje kao društveno odgovorna institucija koja brine o zaštiti životne sredine i kreira uslove koji će obezbediti dugoročne i pozitivne efekte u cilju povećanja energetske efikasnosti“.

Zoran Biserčić, direktor Viallant-a, istakao je: „Energetska sigurnost i održivost razvoja nisu u vezi samo sa makro projektima, već svako može na njih da utiče na svojoj mikro lokaciji korišćenjem obnovljivih izvora energije i povećanjem efikasnosti svojih uređaja. Nemački proizvođač opreme za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju, Vaillant, uz pomoć vrhunske tehnologije proizveo je uređaje koji uz veliki stepen efikasnosti koriste energiju Sunca, akumuliranu u zemlji, vodi i vazduhu“.

Bojana Vukosavljević, menadžer programa, EBRD Business Advisory Services (BAS) Srbija, naglasila je: „BAS pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) je projekat poslovnog savetovanja kojim se omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pristup različitim vrstama konsultantskih usluga preko pomoći u vođenju projekata sa domaćim poslovnim savetnicima/konsultantima zasnovanim na principu refundacije troškova. BAS je u 2012 u Srbiji podržao, između ostalog i 10 projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. U saradnji sa CEDEF-om, BAS Program je inicirao projekat “Podizanje svesti o značaju projekata iz oblasti EE u sektoru malih i srednjih preduzeća“. Na okruglom stolu posvećenom energetskoj efikasnosti okupili su se klijenti, konsultanti i predstavnici finansijskih institucija i doprineli kreiranju platforme za unapređenje njihove međusobne komunikacije i podizanje svesti, kao i unapređenje potražnje za projektima iz oblasti EE“.

U svom obraćanju Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEF je istakla: “Srbija danas ima najniži stepen energetske efikasnosti u Evropi. Države zapadne Evrope po kvadratnom metru potroše oko 100 kWh energije godišnje a u našoj zemlji potrošnja je od 150 do 180 kWh. Od ukupno potrošene električne energije u Srbiji skoro polovinu potroše građani u svojim stanovima, a čak 65% te energije odnosi se na grejanje. Naša misija je da kontinuirano svojim aktivnostima doprinosimo većoj energetskoj efikasnosti, kao i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije u Srbiji i regionu. I pre donošenja Zakona o efikasnom korišćenju energije, kojim se jasno i precizno definiše uloga i značaj energetskih menadžera, CEDEF je prepoznao njihov doprinos u povećanju energetske efikasnosti te je 14. decembra 2011. osnovao MEMS. Vođeni pozitivnim iskustvom, CEDEF je danas potpisao Memorandum o saradnji sa E3 Consulting Podgorica i pokrenuo inicijativu za formiranje Mreže energetskih menadžera Crne Gore kako bi se poboljšala energetska efikasnost u regionu“.

Zakon o energetskoj efikasnosti ima za cilj da obezbedi i podrži odgovorno, racionalno i održivo korišćenje energije i tako doprinese sigurnijem snabdevanju energijom, smanjenju uvozne zavisnosti, povećanju konkurentnosti privrede i standardu građana, stvori uslove za zapošljavanje visoko stručnih kadrova i lakše ispunjenje obaveza zemlje u pogledu primene OIE, kao i da smanji negativne efekte sektora energetike na životnu sredinu i da omogući ispunjenje obaveza prema Energetskoj zajednici i pridruženje EU.

Donošenjem Zakona postaviće se zakonski okviri za uspostavljanje sistemskog i organizovanog upravljanja energijom kojima se jasno i precizno definiše uloga energetskih menadžera. Zakonom se predviđa uvođenje minimalnih zahteva u pogledu energetske efikasnosti za proizvode, objekte, nova i revitalizovana postrojenja u sektorima proizvodnje, kao i prenos i distribucija energije. Takođe, predviđa se uvođenje naplate prema izmerenoj potrošnji energije, kao i obavezna kategorizacija proizvoda prema potrošnji energije. Donošenjem ove zakonske regulative stvoriće se podsticaji za sprovođenje mera energetske efikasnosti, stimulisaće se otvaranje i razvoj tržišta energetskih usluga i podstaći će se sprovođenje energetskih pregleda u cilju identifikacije potencijala za unapređenje energetske efikasnosti.

Drugi CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije namenjen je stručnjacima iz oblasti energetike: regulatorima, energetskim menadžerima i savetnicima u gradovima, opštinama, industriji i MSP, projektantima, energetskim ekspertima u privredi i finansijama, javno komunalnim preduzećima i konsultantima.

Prvi CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije 14. decembar 2011, Vršac

Platformu Mreže energetskih menadžera Srbije možete pogledati ovde.

Memorandum o osnivanju Mreže energetskih menadžera Srbije možete pogledati ovde.


Prošle godine je održan Prvi CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije na kome je osnovana Mreža energetskih menadžera Srbije, MEMS, u Vršcu, 14. decembra 2011. Samit je izazvao veliko interesovanje preko 400 predstavnika Skupštine, ministarstava, agencija, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća, industrije, razvojnih organizacija i medija. Potpisnici Platforme i Memoranduma o osnivanju MEMSa su između ostalih: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine, Agencija za energetsku efikasnost RS, Privredna komora Srbije, Inženjerska komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, Društvo termičara Srbije, fakulteti sa Beogradskog, Novosadskog, Niškog i Kragujevačkog Univerziteta, kao i veliki broj energetskih menadžera gradova i opština, industrije, transporta i javnih komunalnih preduzeća.

Energetska zajednica Jugoistočne Evrope, čiji je Srbija član, potpisala je oktobra 2012. Energetsku strategiju na osnovu koje će Srbija imati obavezu da poveća udeo energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji sa 21,2 na 27% do 2020. godine. CEDEF po drugi put okuplja na jednom mestu energetske menadžere iz čitave Srbije u oblasti  privrede, javno-komunalnih preduzeća, gradova i opština, kao i sve eksperte u oblasti energetike uključene u veću primenu zelene energije u Srbiji.

partneri