3. decembar 2013. Beograd

Konferencija o biomasi

STANJE I RAZVOJ KORIŠĆENJA BIOMASE U ENERGETSKE SVRHE U SRBIJI

Predsednik Centralno-evropskog foruma za razvoj, CEDEF, dr Ana B. Bovan predsedavala je sesijom: Potencijali biomase i zaštita životne sredine, koja je održana u okviru Konferencije o biomasi u organizaciji Društva termičara Srbije i Privredne komore Srbije. Fokus konferencije bio je na stanju i razvoju korišćenja biomase u energetske svrhe u Republici Srbiji, pravni i ekonomski aspekti korišćenja biomase, kao i mogućnosti njenog korišćenja u energetske svrhe.

Na konferenciji su govorili i Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine, Dušan Jović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Slobodan Cvetković iz Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, Zoran Drakulić iz BioEnergy Point, Stanka Leskovac iz NISa Novi Sad, kao i drugi cenjeni stručnjaci u ovoj oblasti. Cilj skupa je bio da se još jednom naglasi veliki potencijal koji Srbija ima u korišćenju ovog energenta, ali i sve administrativne, tehničke i finansijske prepreke koje stoje na putu većeg iskorišćenja ovog vrednog obnovljivog izvora energije. Nacionalnim akcionim planom za obnovljive izvore energije biomasa je prepoznata kao najveći i najdostupniji obnoviljivi izvor energije. Korišćenjem biomase ne samo da bi se zamenio deo potrebne energije koji se dobija iz konvencionalnih izvora, već bi se ispunili i strogi kriterijumi u zaštiti životne sredine. 

Potpisivanjem ugovora o osnivanju Energetske zajednice i Odlukom ministarskog saveta Energetske zajednice od 18. oktobra 2012. godine Republika Srbija je preuzela veoma ambiciozan obavezujući cilj da učeše OIE iznosi 27% u bruto finalnoj potrošnji energije u 2020. godini. Konferencija je ukazala na stanje i razvoj korišćenja biomase u energetske svrhe sa posebnim osvrtom do 2020. g u Republici Srbiji a u skaldu sa preuzetim obavezama. 


Biomasa Konferencija Biomasa
partneri