2 – 3. mart 2017, Master centar, Novosadski Sajam


MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, Novosadski sajam i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj uspešno su organizovali šeste po redu Međunarodne dane energetike i investicija koji su se održali 2 i 3. marta 2017. godine u Novom Sadu.

Međunarodne dane energetike i investicija otvorili su poptredsednik Pokrajinske Vlade Đorđe Milićević, ministar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine Nenad Grbić, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković i generalni direktor CEDEFa Maja Barać Stojanović.

Šesti po redu Međunarodni dani energetike i investicija imali su za cilj podsticanje poslovnih kontakata i saradnju između svih relevantnih aktera u energetici, građevinarstvu, zaštiti životne sredine i lokalnom razvoju u Srbiji i regionu i da stimulišu veće investiranje u ovim oblastima. Održao se uoči 5. marta, dana Energetske efikanosti. Cilj događaja bio je u obezbeđivanju mesta za predstavljanje projekata i pronalaženje adekvatnih finansijskih i stručnih partnera za njihovu realizaciju.
Fotografije sa događaja možete da pogledate ovde.

Prezentacije sa događaja možete da pogledate ovde.

Program manifestacije pogledajte ovde.

Međunarodni dani energetike i investicija imali su za cilj da:

  • Podstaknu poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih stejkholdera u oblasti energetskog, investicionog, građevinskog, zaštite životne sredine i sektora lokalnog razvoja u Srbiji i Regionu,
  • Omoguće upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i stimulišu veće investiranje u ovim oblastima,
  • Predstave napredne tehnologije kao i oblike finansiranja energetskih, infrastrukturnih i građevinskih projekata
  • Pozicionira temu o klimatskim promenama u svesti javnosti kao jednu od najznačajnijih tema današnjice u kojoj veliku ulogu imaju inovativne i odgovorne kompanije
  • Animiraju medije kao ključne i prirodne partnere za kontinuiranu podršku širenja svesti o neophodnosti efikasnijeg korišćenja energije, primene obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.
  • Okupe najeminentnije lidere i eksperte koji će zajedno doprineti što kvalitetnijem radu na najaktuelnijim temama: energetika, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, mogućnosti finansiranja, građevinarstvo, klimatske promene

Ovogodišnja manifestacija napravila je kvalitativni iskorak u odnosu na prethodne, kako po aktuelnosti tema, tako i po broju ljudi iz struke, rekla je Ana Bovan, predsednik CEDEF-a. Po njenim rečima, svi dogovoreni poslovi i uspešni skupovi, direktna su posledica odlične pripreme samih učesnika, koji su na Novosadskom sajmu praktično završavali ono što su unapred dogovorili.

Fokus Međunarodnih dana energetike i investicija bio je na temama u oblasti energetike, finansiranja i građevinarstva, kao i posebnu vezu građevinarstva i energetike kroz energetsku efikasnost u zgradarstvu. Takođe, specifičan akcenat je bio i na najaktuelnijoj temi današnjice – borbi protiv klimatskih promena.

Međunarodni dani energetike i investicija okupili su preko 2000 eksperata iz više od 10 zemalja – ambasadora, predstavnika vlada, lokalnih samouprava, relevantnih međunarodnih i domaćih finansijskih i razvojnih institucija i organizacija, privrednih subjekata, medija u oblasti energetskog sektora i drugih gostiju sa ciljem da se podstaknu investicije u energetski sektor, industrijske parkove, izgradnju prečistača otpadnih voda, i da se stimuliše veće korišćenje obnovljivih izvora energije, primena ESCO ugovora I javno privatnih partnerstava, kao i primena mera energetske efikasnosti u Srbiji regionu.

Na Međunarodnim danima energetike i investicija, između ostalih, učestvovali su i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za zaštitu životne sredine, Elektroprivrede Srbije, Berze električne energije, Trgovine električnom energijom, Ministarstva energetike Republike Srpske, Nemačke organizacije za međunarodnu saranju (GIZ), Projekta DKTI, Ambasade SAD u Srbiji, Kreditne linije za održivu energiju za Zapadni Balkan (WeBSEFF), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Pored eksperata iz naše zemlje na stručniom skupovima, panelima i konferencijama su govorili i stručnjaci iz Izraela, SAD, Austrije, Nemačke, Italije, Češke, Republike Srpske, Crne Gore.Ministar nacionalne infrastrukture, energetike i vodoprivrede Izraela na sajmu Energetike u Novom Sadu

Posebna čast nam je bila su svi posetioci Međunarodnih dana energetike i investicija imali priliku da čuju najnovije informacije iz Izraela iz oblasti energetike, gde je gospodin Yuval Zohar, šef politike planiranja regulatornog organa za električnu energiju u Ministarstvu nacionalne infrastrukture, energetike i vodoprivrede Izraela govorio o izuzetno značajnoj ekspertizi i iskustvu Izraela u oblasti solarne energije i energije vetra.Najbolji svetski mladi inovatori

U fokusu više od 25 konferencija, radionica i prezentacija najvažnija pitanja su bila u domenu energetike, energetske efikasnosti, obnovljivh izvora energije, građevinarstva i zaštite životne sredine. Prema rečima Maje Barać Stojanović, generalnog direktora CEDEF-a, ovogodišnji Međunarodni dani energetike i investicija su specifični i po tome što su imali priliku da se predstave i najbolji mladi inovatori koji su priznanja za svoje projekte dobili ne samo na domaćem već i na svetskom nivou. “Najveći broj ovih mladih inovatora nam dolaze iz Regionalnog centra za talente Beograd 2. Među njima su: Đorđe Ogrizović, koji je od Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine dobio priznanje najboljeg naučnika na svetu za istraživanje na temu Prečišćavanje vode zagađene fenolom procesom hidrodinamičke kavitacije; Milan Tepić, koji je za svoj projekat Ekološke kuće za 40.000 stanovnika osvojio nagradu na Svetskom prvenstvu istraživačkih radova. Milan je takođe jedan od konstruktora ekološkog automobila; Jovan Mitić, koji je na prestižnijim takmičenjima dobio mnoga priznanja sa projektom Unapređenje mikrotalasno-potpomognutih reakcija katalitičke dekompozicije u neapsorbujućem medijumu. Goran Sajdl, koji kinetičku energiju okretanja točka pretvara u električnu za pokretanje uređaja CycleCharge koji služi da se napuni bilo koji uređaj koji koristi USB napajanje i Nikola Maoduš, stručni saradnik na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, koji u okviru svoje doktorske disertacije radi na proizvodnji ploča termoizolacionog materijala od biomase i micelijuma gljiva, koji je 100% ekološki prihvatljiv i biorazgradljiv. Nemanja Janić će ispred Solagro tima, grupe mladih inženjera koji se bave stvaranjem i implementacijom novih ideja u oblasti ekologije predstaviti projekat Sistem pametnog recikliranja.
Poseban značaj dat je i temama koje prate biomasu, što je važno i u socijalnom smislu jer je tu prostor za otvaranje novih radnih mesta i uvođenje zelene energije.

Međunarodne dane energetike i investicija podržali su kompanija Vertec solutions, JP Transnafta, Smart Heating Technology, Market connect, grad Čačak, Srbijagas i drugi.