5–19. mart 2015, Beograd

CEDEF edukativno-informativni skupovi

CEDEF I SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU GRADA BEOGRADA: NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU – prednosti i izazovi

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, zajedno sa Sekretarijatom za energetiku grada Beograda sprovešće niz informativno-edukativnih skupova pod nazivom NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU – prednosti i izazovi.

Ključne teme u okviru skupova su optimizacija potrošnje, racionalno koriščenje energije i naplata grejanja prema utrošku u Beogradu i sagledavanje svih neophodnih koraka da se ovaj kompleksan zadatak sprovede.

 Termini održavanja skupova:

Prvi, uvodni Skup u okviru Programa biće organizovan 5. marta 2015. godine, na Svetski dan energetske efikasnosti, i to za predstavnike Gradske Uprave i svih sekretarijata Grada Beograda, beogradskih opština, energetske menadžere, JKP na teritoriji grada, udruženja skupština stanara i medije. Teme koje će biti otvorene na prvom skupu su:

Program Prvog edukativno-informativnog skupa mozete preuzeti ovde.

Ostala četiri edukativno-informativna skupa se organizuju za predstavnike svih beogradskih opština i mesnih zajednica, energetske menadžere, predstavnike JKP i javnih ustanova, predsednike skupština stanara, udruženja koja okupljaju predsednike skupština stanara u Beogradu i sve zainteresovane građane i medije. Na ovim skupovima će govoriti predstavnici Gradske uprave Grada Beograda, JKP Beogradske elektrane, skupština stanara koji su uspešno sproveli programe energetske efikasnosti u zgradarstvu i predstavnici kompanija koje će predstaviti dobre primere iz prakse. Teme koje će biti otvorene na ova četiri skupa skupu su:

U Beogradu se sprovodi naplata grejanja prema utrošku kod 5-6% stanovništva, dok će u nastupajućem periodu ostatak građana koji se greju putem daljinskog sistema grejanja postepeno preći na ovaj sistem naplate. Prelazak na naplatu grejanja prema utrošku je sveobuhvatan i kompleksan posao, naročito za Beograd koji ima više od 50% konzuma u Srbiji. Odgovornost Grada Beograda je u tom smislu velika, te će serija edukativno-informativnih skupova stručnoj i široj javnosti ukazati na neophodnost primene mera energetske efikasnosti u svetlu novih propisa oko naplate toplotne energije po utrošku kako bi se na svim nivoima razvila svest o uštedi energije i benefitima prilikom prelaska na nov sistem naplate. Ovi skupovi su prilika da se dodatno podstakne saradnja sa svim akterima u ovom procesu, kako bi prelazak na naplatu grejanja po utrošku imao pune efekte koji odgovaraju svim zainteresovanim stranama.partneri
  • grad_beograd


  • Tehnološki partneri