28. novembar 2013, Vrbas

CEDEF I KOMPANIJA VIESSMAN ODRŽALI OBUKU ZA ENERGETSKE
MENADŽERE U INDUSTRIJI

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, u saradnji sa vodećom svetskom kompanijom u domenu proizvodnje toplotne energije u prehrambenoj industriji i sistema za grejanje – VIESSMANN oranizovali su OBUKU ZA MENADŽERE U INDUSTRIJI I DRUGA LICA ODGOVORNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U KOMPANIJAMA, koja je održana u četvrtak 28. novembra 2013. godine u hotelu CFK u Vrbasu, sa početkom u 11h.

Na predlog CEDEF-a, obuka je organizovana sa ciljem da se menadžerima, predstavnicima kompanija, kao i eneretskim menadžerima kompanija zaduženim za primenu mere energetske efikasnost (EE) i veće upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE), predstave najnoviji trendovi i tehnologije u Evropi i svetu kako bi se ostvarile značajne uštede i energetska efikasnost u poslovanju.
Obuka je bila besplatna, a poseban akcenat stavljen je na pružanje neophodnih informacija, znanja i tehničkih rešenja koja bi olakšala odabir sistema i opreme kojima se postiže znatna ušteda u oblasti procesne toplote i toplote za grejanje , kako pri modernizaciji tako i prilikom instalacije novih sistema.
Obuka je bila pravo mesto za kompanije kojima je neophodna modernizacija opreme ili žele da primene novu opremu i sisteme kao što su:
-              Proizvođači vrele vode
-              Proizvođači pare/Parni kotlovi
-              Kotlovi za iskorišćenje otpadne toplote dimnih gasova
-              Kogeneracioni moduli
-              Sistemi grejanja na drva
-              Ložišna postrojenja na drva
-              Velike toplotne pumpe
-              Solarni termalni sistemi
-              Fotonaponski sistemi za proizvodnju struje na sunčevu energiju
-              Sistemska tehnika

 

partneri
  • viessmann_obuka
  • mems