8. novembar 2013, Beograd

CEDEF obuka

CEDEF I KOMPANIJA VIESSMANN ORGANIZOVALI OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, je u saradnji sa kompanijom  VIESSMANN, organizovao OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE, članove Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS-a, koja je održana 8. novembra 2013. godine, u prostorijama kompanije VIESSMANN u Beogradu.

Ovo je treća CEDEF obuka za Energetske menadžere u 2013. godini, koju CEDEF organizovao u saradnji sa Akcionom odborom MEMS-a. Cilj je bio da se predstavnicima gradova i opština, regionalnih i lokalnih uprava i samouprava, kao i kompanijama energetskih menadžera, koje su zadužene za primenu mera energetske efikasnosti i veće upotrebe obnovljivih izvora energije, predstave najnovije tehnologije i trendovi u Evropi u pogledu korišćenja OIE.

Poseban naglasak je bio na pružanju neophodnih informacija, koje će u velikoj meri olakšati odabir opreme i sistema, koji su u skladu sa zahtevima tekućih projekata. Takođe su na obuci bili predstavljeni primeri realizovanih projekata i objekata u Srbiji, kao i rezultati primene ovih sistema. Na obucije prisustvovalo više od 20 energetskih menadžera gradova i opština Srbije.

Program obuke je obuhvatio:            

-Viessmann program, najsavremenije tehnologije i korisna rešenja za primenu OIE (solarni sistemi, toplotne pumpe…), kao i unapređenje EE
-Rezultate postignute na izvedenim projektima i objektima lokalnih samouprava korišćenjem rešenja iz domena OIE kao očigledni pokazatelji uspešne primene Viessmann tehnologije i znanja
-Analizu odabranih praktičnih primera u lokalnim samopravama uz interaktivnu diskusiju
-Prezentaciju Viessmann programa za brz obračun energetske modernizacije objekata sa realnim podacima u direktnom prenosu
-Inovativne koncepte i tehnike grejanja u EU i Srbiji do 2030. – iskorak u budućnost

 

Ovo je bila jedna u nizu obuka koje će CEDEF u saradnji sa kompanijom VIESSMAN realizovati u narednom periodu, sa ciljem da se pruže neophodne informacije i znanja energetskim menadžerima lokalnih samouprava i industrije.

partneri
  • viessmann_obuka
  • mems