28-29. oktobar 2015, Novi Sad


MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Novosadski sajam ove godine su otišli korak napred i od Dana energetike koji su bili lokalnog karaktera napravljena je manifestacija od međunarodnog značaja. Međunarodni dani energetike i investicija održali su se 28-29. oktobra u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma. Međunarodni dani energetike i investicija imali su za cilj da:

 • podstaknu poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih stejkholdera u oblasti energetskog i sektora lokalnog razvoja u Srbiji i Regionu,
 • omoguće upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i stimulišu veće investiranje u ovim oblastima,
 • predstave napredne tehnologije kao i oblike finansiranja energetskih projekata.

Međunarodni dani energetike i investicija okupili su preko 2000 eksperata iz više od 10 zemalja – ambasadora, predstavnika vlada, lokalnih samouprava, relevantnih međunarodnih i domaćih finansijskih i razvojnih institucija i organizacija, privrednih subjekata, medija u oblasti energetskog sektora i drugih gostiju sa ciljem da se podstaknu investicije u energetski sektor, industrijske parkove, izgradnju prečistača otpadnih voda, i da se stimuliše veće korišćenje obnovljivih izvora energije, primena ESCO ugovora i javno privatnih partnerstava, kao i primena mera energetske efikasnosti u Srbiji i regionu.


IZLAGAČKI PROGRAM

Novosadski sajam pružio je izuzetno atraktivne mogućnosti za izlagače u modernom i tehnički opremljenom Master Centru, uz kompletnu sajamsku ponudu štandova raznih veličina i izvanrednih prilika za susrete i sastanke. Organizatori su pripremili veoma intenzivan program promocije za sve izlagače i učesnike kongresnog programa

Na Međunarodnim danima energetike i investicija tokom dva dana predstavljene su kompanije i tehnologije u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, finansijske institucije i organizacije koje finansiraju projekte u ovoj oblasti, lokalne samouprave, agencije, udruženja i u kongresnom i izložbenom delu.

Novi Sad, grad dobrih sajmova,
mesto susreta novih tehnologija, razvojnih projekata,
investicione zajednice i eksperata u energetici.

KONGRESNI PROGRAM

Kvalitetan kongresni program je sadržao preko 30 konferencija, direktnih sastanaka predstavnika kompanija, radionica i seminara. Na sajmu je učestvovalo više od 120 predavača kao i 50 kompanija.

Ovde mozete preuzeti agendu.

Prezentacije predavača možete pogledati ovde.

Galeriju fotografija pogledajte ovde.

Kako potreba za energijom globalno raste sve je veći izazov obezbediti dovoljne količine energenata. Energetsku sigurnost jednog regiona ili ekonomije moguće je postići putem bezbednosti u isporuci i sigurnosti u snabdevanju energijom. Energetska sigurnost, privredni razvoj i efikasnost zaštite životne sredine, već dugo su osnovni i uzajamno povezani ciljevi nacionalnih ekonomija. Da bismo obezbedili privredni i društveni rast i razvoj uz očuvanje životne sredine neophodno je konstantno usaglašavanje četiri osnovna elementa energetske matrice - energetske potrebe, sigurnost snabdevanja, energetska efikasnost i klimatske promene, a sve u cilju ostvarivanja održivog razvoja.

U cilju podizanja međunarodnog ugleda manifestacije, sada je po prvi put inaugurisana „Zemlja prijatelj“ Međunarodnih dana energetike i investicija. Ove godine je Mađarska bila „Zemlja prijatelj“ i u saradnji sa Mađarskom trgovinskom kućom realizovana je konferencija “Transfer tehnologija, znanja i iskustva mađarskih kompanija u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energetike i finansiranje projekata”. Nastup učesnika iz Mađarske koncipiran je kroz predstavljanje 17 kompanija i institucija iz oblasti energetske efikasnosti. Takođe održani su i B2B sastanci, na kojima su predstavnici lokalnih samouprava imali priliku da u direktnom kontaktu sa mađarskim partnerima pronađu investitore za svoje projekte.

Međunarodne dane energetike i investicija uveličalo je i prisustvo dva ambasadora, NJ.E. ambasador Mađarske Atila Pinter i NJ.E. ambasadorka Francuske Kristin Moro.

Takođe u okviru sajma organizovana je i izložba mini hidroelektrane u Srbiji, koje su izgrađene od 1900. godine pa do danas.

Drugog dana sajma u okviru Konferencije Investicije u energetiku i infrastrukturu, predstavnici šest opština potpisali su ugovore za rekonstrukciju rasvete ukupne vrednosti od 22 miliona evra, takođe su potpisivani i ugovori o sufinansiranju projekata u poljoprivredi, vredni 7,7 miliona evra.

CEDEF i Inženjerska komora Srbije – IKS, su na Međunarodnim danima energetike i investicija su za prisutne članove Komore, a prema Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju sa po 5 bodova vrednovale sledeće konferencije:

 • Konferencija: Investicije u energetiku i infrastrukturu,
 • Konferencija: Obnovljivi izvori energije u Srbiji,
  • Panel 1 - Potencijali bioenergije,
  • Panel 2 - Voda - energija, efikasnost i održivost,
  • Panel 3 - Energija sunca i vetra
 • Konferencija: Energetske biljke najvedi potencijali Srbije i regiona.

Pored brojnih novina, formiran je Programski savet koji čine eminentna imena iz struke, politike, nauke i na republičkom, pokrajinskom i gradskom nivou.

Članovi Programskog saveta:

Miloš Vučević, gradonačelnik, Grad Novi Sad, predsednik Programskog saveta,
Nenad Stanković, sekretar, Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV
Prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra, Ministarstvo rudarstva i energetike RS
Miroslav Vasin, sekretar, Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV
Ljubo Maćić, predsednik saveta, Agencije za energetiku RS
Prof. dr Branko Kovačević, predsednik NO, Elektroprivreda Srbije
Prof. dr Rade Doroslovački, dekan, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Đorđe Staničić, Generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština
Branko Stefanović, direktor funkcije za velike poslovne korisnike, Telekom Srbija
Ratko Filipović, predsednik, Privredna komora Vojvodine
Prof. dr Ana Bovan, predsednik, CEDEF
-Centralno evropski forum za razvoj
Mr Slobodan Cvetković, generalni direktor, Novosadski sajampartneri
 • Zemlja prijatelj:


 • Institucionalni partneri:
 • Pokrajinsku sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV- suorganizator
 • Novosadski sajam - suorganizator
 • Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova APV
 • Grad Novi Sad
 • Ministarstvo rudarstva i energetike RS
 • Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine RS
 • Agencija za energetiku RS
 • Agencija za zaštitu životne sredine RS
 • Privredna komora Vojvodine
 • Privredna komora Srbije
 • Stalna konferencija gradova i opština
 • Inženjerska komora Srbije
 • Udruženje toplana Srbije

 • Akademski partneri:
  Univerzitet u Novom Sadu
 • Univerzitet u Beogradu
 • Fakutet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Univerzitet Metropolitan Beograd
 • Savez mašinskih i elektrotehničhih inženjera i tehničara Srbije