cedef_u_medijima

AKTUELNO CEDEF ISTRAŽIVANJE
“RAZVOJ I OBUKA ZAPOSLENIH U PRIVREDI SRBIJE”, FEBRUAR 2020


Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, tokom 2019. i 2020. godine je posebno stavio težište na oblast kvalitetnog obrazovanja, kao jednog od svojih ciljeva i istovremeno ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Nakon konkretne akcije i posle sprovođenja edukativnih programa za 15 000 mladih na temu klimatskih promena tokom cele 2019. godine, početkom 2020. Je na Savetu CEDEFA doneta odluka da se od marta do juna 2020. analizira obrazovanje starijih i zaposlenih u kompanijama Srbije.
Tema i naziv istraživanja je “Razvoj i obuka zaposlenih u privredi Srbije”. CEDEF stručni tim koji čine prof. dr Tatjana Mamula, prof. dr Ana B. Bovan i doc. dr Stefan Alimpić je kreirao istraživanje i vrši kvalitativni nadzor. Istraživanje se sprovodi u okviru višegodišnjeg CEDEF projekta „Lideri održivog razvoja“. Cilj istraživanja je da se putem boljeg uvida i razumevanja trenutnog stanja ponude adekvatna rešenja i unapredi stanje u oblasti razvoja kadrova i obuke zaposlenih, kao uslov dugoročnog i održivog razvoja privrede. Iako tokom pandemije i vanrednog stanja, istraživanje protiče uz manja odlaganja i CEDEF tim je izuzetno zahvalan svima koji učestvuju.


CEDEF TIM U MISIJI SA MLADIMA - PROJEKAT OBUKE ZA 15 000 UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, 2017-2019


U okviru svojih edukativnih aktivnosti, i aktivnosti usmerenih ka održivosti i protiv klimatskih promena, CEDEF je u saradnji sa Gradom Beogradom, Sekretarijatom za energetiku grada Beograda i Stonicom u periodu od 2017. do 2019. godine održao obuke na temu Energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije za više od 15 000 učenika u školama na teritoriji grada Beograda.
CEDEF PROGRAM I REALIZACIJA: Naši CEDEF predavači: Ivan, Marija, Sladjana i Ana su radili sa izuzetno velikim brojem škola, uz izvrsnu saradnju sa nastavnim osobljem. Učenici su tokom dinamičnih i interaktivnih predavanja imali priliku da se upoznaju sa pojmom i značenjem klimatskih promena, energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, kao i da kroz primere iz prakse bliže shvate upotrebu energije i mere uštede u svakodnevnom životu. Zanimljivi primeri i inovativan pristup su omogucili da mladi narastaji sa edukacije odu sa novim i korisnim saznanjima oko očuvanje planete i šta konkretno oni mogu preduzeti.


KONFERENCIJA “PACE” U PRAGU - LOBIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ, MAJ 2019


Predsednik CEDEFa prof. dr Ana Bovan je bila govornik na godišnjoj konferenciji evropskih lobista koju tradicionalno organizuje Konfederacija evropskih nacionalnih udruženja lobista PACE. Godišnja konferencija je održana maja meseca 2019. u Pragu. Tema o kojoj je govorila profesor Bovan uz prisustvo i predsednika Društva lobista Srbije Nenade Vukovića je bila na temu novog Zakona o lobiranju Srbije, kao i o reputaciji lobista u kontekstu razvoja demokratije. Medju govornicima su bili Maria Rosa Rotondo, Predsednik PACE, prof. dr Alberto Alemanno, osnivac uticajnog udruzenja The Good Lobby, Vaslav Nekapil, Predsedavajuci Ceskog drustva lobista APAA, Isabelle De Vinck, Predsednik EPACA (European Public Affairs Consultancies' Association), Martin Ohridski, Policy Officer, Transparency Unit, Evropska komisija, kao i Dominik Meier, predsednik nemackog drustva lobista De’ge’pol.


CEDEF EDUKACIJA: “NOVI ZAKON O LOBIRANJU - KAKO ZASTUPATI INTERESE U SRBIJI”
SPECIJALISTIČKA EDUKACIJA O LOBIRANJU ZA POSLOVNI, JAVNI I CIVILNI SEKTOR


CEDEF je decembra 2019. godine organizovao i sproveo specijalističku edukaciju o lobiranju, pod nazivom “Novi zakon o lobiranju - kako zastupati interese u Srbiji”. Težište programa ja bilo na upoznavanju sa novim Zakonom o lobiranju. Predavač je bila dr Ana B. Bovan, sa Univerziteta Metropolitan, predsednik CEDEFa, a gost mr Nenad Vukovic, advokat i predsednik Društva lobista Srbije.
Novi zakon o lobiranju je doneo nova pravila, nove procedure i evidencije. Edukacija je obuhvatila sledeće oblasti:
ko može da lobira - koje lobiste zakon definiše, uslove za lobiranje - koje su obaveze lobista po novom Zakonu o lobiranju, potrebne veštine i znanja – kako biti efikasan lobista, kako lobirati – upoznavanje sa procesom lobiranja od početka do kraja, registrovanje lobista u Srbiji – funkcija Registra i uloga Agencije za borbu protiv korupcije u procesu lobiranja u Srbiji, i koje su obaveze lobiste, a koje obaveze javnog sektora.

18.12.2018, Hotel Hilton


Održana druga Nedelja energije u Beogradu


Centralno evropski forum za razvoj CEDEF uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Agencije za energetiku Republike Srbije, Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i globalne organizacije Energy Cities u periodu od 21. do 25. maja organizovao je drugu po redu Nedelju energije u Srbiji.
Nedelja energije nastavila je svoj život kao jedinstveno godišnje mesto susreta relevantnih aktera u svim sferama održivog razvoja: državnih institucija, univerziteta i eminentnih naučnih institucija, odgovornih kompanija i proizvođača naprednih tehnologija, lokalnih samouprava, civilnog sektora, kao i predstavnika škola i medija. Ovogodišnja, druga po redu Nedelja energije 2018 je održana u periodu od 21-25. maja 2018. godine u Beogradu.
Tokom 5 dana obrađene su najaktuelnije teme iz oblasti energetike, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja. Održane su brojne stručne konferencije, ekspertski skupovi i radionice koje imaju za cilj da uključe i okupe sve aktere - i širu i stručnu javnost - u afirmaciji i implementaciji zelene i čiste energije.
Nedelja energije 2018 u organizaciji CEDEF-a je bila deo zvaničnog programa EU Sustainable Energy Week koju Evropska komisija organizuje svake godine tokom maja i juna širom Evrope, a u istom maniru će svoj život nastaviti i sledeće godine.


Fotografije sa Nedelje energije 2018 možete pogledat ovde.

Više informacija o manifestaciji je dostupno ovde.

NEDELJA ENERGIJE 2017Beograd, 21 - 25. maj 2018.


CEDEF postao član globalne organizacije ENERGY CITIES


Na 15-godisnjicu od svog osnivanja CEDEF je postao član u ekspertskoj organizaciji posvećenoj energetski efikasnim i održivim gradovima sveta "Energy Cities". CEDEF i pet lokalnih samouprava Srbije kroz kolektivno članstvo potvrđuju svoju posvećenost pitanjima održivog razvoja. Svečanost priključenja je održana na redovnoj „Energy Cities“ Godišnjoj skupštini krajem aprila u Renu u Francuskoj.


Gradovi Kragujevac, Požarevac, Zrenjanin i opštine Gornji Milanovac i Nova Crnja su na taj način, zajedno sa CEDEF-om, postali deo mreže koja obuhvata preko 1000 gradova i opština iz preko 30 zemalja. Cilj ovakvog nastupa je snažnije i jasnije prepoznavanje potreba koje imaju naši sugrađani i direktnije pronalaženje neophodnih sredstava kod Evropskih institucija i investitora. Priključenjem organizaciji stiču se uslovi da se realizuju projekti kao energetska efikasnost zgrada, javna rasveta, urbana mobilnost, upravljanje vodama i otpadom itd.O „Energy Cities“

Organizacija „Energy cities“ nastala je 1990. godine sa sedištem u Francuskoj, ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti, povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, ali i poboljšanje životnog standarda i ekonomskog razvoja, kao i ublažavanje posledica klimatskih promena. „Energy Cities“ omogućava transfer znanja, iskustva, tehničku pomoć u ostvarivanju pristupa finansijskim sredstvima, ali i pouzdanu osnovu za zajedničko nastupanje i rešavanje zahtevnih pitanja kod Evropskih institucija, fondova, naučnih institucija i drugih organizacija koje mogu omogućiti konkretna rešenja. www.energy-cities.eu.

20 april 2018. Grad Ren, Francuska


EU INFO centar knjiga “Korporativno lobiranje u Evropskoj uniji”

Info Centru je predstavljana knjiga “Korporativno lobiranje u Evropskoj uniji”, autora Marka Drajica. Jedan od govornika je bila I predsednik CEDEFa, prof. dr Ana Bovan, kao jedan od recenzenata, te je na promociji predstavila nekoliko teza o knjizi, o lobiranju u EU i Srbiji. Ostali recenzenti knjige su slovenački profesor i dugogodisnji lobista iz Brisela prof. dr Boris Cizelj i dr Nenad Vasić. Na promociji su govorili i Biljana Stepanovic, glavni i odgovorni urednik Nove ekonomije i koizdavač, Jelica Minić, predsednica Foruma za medjunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Branko Greganović, predsednik IO NLB banke.

Prof. dr Bovan je objasnila da naše kompanije i privrednici mogu da lobiraju u EU preko države odnosno evropskih sektorskih ili esnafskih udruženja i da su se dosadašnji pojedinačni pokušaju pokazali ne uvek tako uspešnim. Zbog toga je, prema njenim rečima knjiga Marka Drajića značajna, jer ukazuje da treba poznavati proces odlučivanja koji je složen, propise, procedure i posedovati tehničko znanje za oblast za koju se lobira. Ona je posebno istakla da je važno poznavati i ljude koji imaju specifičnu težinu, znanje i kontakte da bi lobiranje bilo uspešno. Sala u EU info centru je bila puna zainteresovanih posetioca i medija kojima je ova tema značajna i relevantna.


Beograd 02.02.2018.


CEDEF na tribini “Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji”

U prostorijama Privredne komore Srbije je 08.02.2018. održana Tribina “Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji”, u organizaciji Udruženja industrije otpada Srbije “Hrabri čistač”, člana evropske organizacije privatne industrije otpada FEAD, i Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, a uz podršku kompanije Veolia. Ova tribina je deo evropske nedelje posvećene temi cirkularne ekonomije, koju je pokrenuo Klub za cirkularnu ekonomiju (Circular Economy Club) iz Londona. Moderator tribine bila je Maja Barać Stojanović, generalni direktor CEDEFa.

Tema Tribine su bili su izazovi sa kojima se Srbija susreće u procesu implementacije politike cirkularne ekonomije, uz fokus na upravljanje otpadom, najvećeg potencijala za zaštitu životne sredine.

Govornici su bili: Sandra Kamberović, generalni sekretar Udruženja IOS Hrabri čistač, Siniša Mitrović, Centar za cirkularnu ekonomiju, PKS, Sonja Milovanović, Veolia, Jelena Plavanski, Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda, Žaklina Živković, Centar za održivi rast u Grupi za analizu i kreiranje politika i Nataša Gligorijević, Centar za održivi razvoj Srbije. Razmatrano je o trenutnom stanju, budućim ciljevima, mogućnostima, kao i o prednostima i nedostacima u primeni koncepta cirkularne ekonomije u Republici Srbiji.


Beograd 08.02.2018.


CEDEF dobitnik Plakete Serbian Visions za 2017. godinu


CEDEF je svečani dobitnik Plakete Serbian Visions za 2017. godinu koju dodeljuje Nemačka privredna komora u Srbiji i Privredna komora Srbije. Program Serbian Visions okuplja više desetina odabranih obrazovnih i istraživačkih institucija, kompanija i civilnog sektora koje imaju konstruktivnu viziju za napredak Srbije i njenog društva i ekonomije, te na njoj marljivo rade kako bi se ostvarila.


CEDEF je dobio priznanje za 2017. godinu u konkurenciji od preko 60 odabranih renomiranih organizacija širom Srbije. Kontinuirano zalaganje CEDEFa za održivi razvoj, saradnju u regionu i snaženje kapaciteta lokalne ekonomije i lokalnih samouprava u klimatskim promenama je prevagnulo u odluci stručne komisije za dodelu Plakete.


Plaketu je predsedniku CEDEFa, prof. dr Ani Bovan uručio direktor Nemačke komore gospodin Martin Knapp. Na manifestaciji povodom otvaranja Serbian Visions multikongresa su se obratili i dr Selliger, Predsednik AHK, g. Nikčević, državni sekretar Ministarstva za trgovinu i telekomunikacije i g. Vesović, zamenik direktora Privredne komore Srbije. Prof. Bovan se ispred CEDEF tima zahvalila AHK i PKS na priznanju za dugogodišnje zalaganje, i najavila još puno aktivnosti i pozvala na kooperaciju svih koji imaju viziju i spremni su da rade na njenoj realizaciji.

Beograd, 27.11.2017.


Ministar Trivan istakao značaj lobiranja u oblasti ekologije


Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan prisustvovao je 22.11.2017. obeležavanju 50. jubilarnog skupa Društva lobista Srbije, koje je bilo posvećeno pitanju zaštite životne sredine kao faktora privlačenja investicija i poboljšanja međunarodnog položaja Srbije. Ministar Trivan je istakao da u Srbiji još uvek vlada pogrešna percepcija o lobiranju, ali ono je ono danas u oblasti životne sredine više nego potrebno, jer omogućava bolji protok pravih informacija, znanja i jačanje kompetencija. Srbiju u oblasti životne sredine čekaju velika ulaganja, a za to su potrebni ljudi koji se bave lobiranjem i koji su spremni da pomognu da ova oblast uđe i u fokus javnosti, i u fokus donosioca odluka. Osnivanje Ministarstva za zaštitu životne sredine može imati značajnu ulogu u ostvarivanju postavljenih ciljeva i predstavlja dobar primer lobiranja za jednu temu koja je postala nacionalna i gde svi možemo dati svoj doprinos, bez obzira na međusobne razlike.

Beograd, 27.11.2017.


CEDEF predstavlja ENERGY CITIES u Srbiji


Nakon uspešno završenih Beogradskih investicionih dana 2017, CEDEF nastavlja saradnju sa lokalnim samoupravama. CEDEF organizuje predstavljanje nove inicijative organizacije Energy Cities: „CEDEF i globalna organizacija ENERGY CITIES - Održivi razvoj gradova i opština Srbije“. Prezentacija će biti održana u subotu 25. 11. 2017, sa početkom u 12h u prostorijama hotela Radisson Blu Old Mill, Bulevar vojvode Mišića br.15 u sali M3, u okviru Trećeg multikongresa u Srbiji - SERBIAN VISIONS 2017.
Organizacija Energy Cities okuplja lokalne vlasti na temu klimatskih promena, regionalne politike i pronalaženja dodatnih finansijskih izvora. Članica ima preko 1000 iz 30 zemalja, i CEDEF dobija novu ulogu koordinatora u Srbiji. Prezentaciju vrši Vladimir Grujović, grad Čačak, i Ivan Jovanović, CEDEF.
Na multikongresu će CEDEF imati još jednu prezentaciju poslednjih dogovora koji su postignuti u okviru UNFCCC 2017: „Klimatske promene - Poslednje odluke iz Bona COP 23”, koju će održati prof. Dr Ana Bovan, CEDEF.

Beograd, 23.11.2017.


CEDEF NA SVETSKOJ NEDELJI ZELENE GRADNJE


Savet zelene gradnje Srbije, kao članica WorldGBC, je u okviru Svetske nedelje zelene gradnje, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, organizovao stručnu konferenciju „Ka net zero gradnji“, čiji je cilj da se istakne potreba za zelenom gradnjom.

Vođenje stručnih panela je bilo povereno generalnom direktoru Centralno - evropskog foruma za razvoj – CEDEF, Maji Barać Stojanović.

Više informacija možete pronaći ovde.

3. oktobar 2017, Beograd


POČINJU NOVI INVESTICIONI CIKLUSI, KREĆU TREĆI BEOGRADSKI INVESTICIONI DANI


Treći Beogradski investicioni dani će ove godine biti organizovani 9. i 10. novembra, i to u najvećem kongresnom centru u regionu – Sava Centru. Grad Beograd, Privredna komora Srbije, Privredna komora Beograda i CEDEF najavljuju da će ove godine fokus biti na sledećim temama:

 • Veliki porast stranih direktnih investicija
 • Uspesne grinfild i braunfild investicije i strateška partnerstva
 • Mogućnosti izvozana treća tržišta
 • Saradnja u regionu
 • Uska grla i moguća rešenja
 • Iskustva generalnih direktora vodećih svetskih i domaćih kompanija
 • Uloga i podrška medjunarodnih finansijskih institucija

Treći Beogradski investicioni dani 2017 su prilika da kompanije postave u fokus svoja dostignuća, iskustva, uspehe i izazove sa kojima se susreću na svakodnevnom nivou. Takođe, idealna su prililka da se razgovara sa kreatorima ekonomske politike, ključnim stakeholderima, učestvuje u diskusijama.

16. avgust 2017, Beograd


CEDEF na OECD forumu “Premošćavanje razlika” u Parizu


U Parizu je od 3. - 8. juna boravila delegacija CEDEF-a, prof. dr Ana Bovan, predsednik i Maja Barać Stojanović, generalni direktor, uzevši učešće na OECD WEEK 2017. Klimatske promene su stavljene u fokus ekonomskih i socijalnih tema. Generalni sekretar g. Angel Gurija, bivši ministar finansija Meksika, je između ostalog ukazao na nužnost stvaranja "green citizens" kao ključnog faktora održivog razvoja. Elegantan dvorac La Muette je mesto u kojem se tradicionalno održava OECD Week sa ministarskim sastankom i redovna je destinacija naših kolega iz CEDEF-a kao mesto učenja o novim trendovima kluba najuspešnijih zemalja i mesto neposredne razmene informacija sa ekspertima iz čitavog sveta. Prof. dr Ana Bovan je gospodinu Guriji lično izjavila zahvalnost na gostoprimstvu koji OECD svake godine ukazuje CEDEF-u i čestitala na doslednosti u razvoju koncepta zelenog rasta Green Growth.


CEDEF manifestacija ENERGY WEEK - Nedelja energije sve bliža


„Nedelja energije“, koja se po prvi put u Srbiji održava od 29. maja do 2.juna 2017.godine, kao ideja i koncept CEDEFa, a pod pokroviteljstvom Grada Beograda i Ministarstva rudarstva i energetike, sve je bliža. Održan je sastanak u Starom dvoru 11. maja i razmenjena su mišljenja o ogromnom potencijalu i šansama u domenu energetske efikasnosti, kao i značaju okupljanja najeminentnijih stručnjaka iz raznih oblasti. O značaju predstojeće manifestacije govorili gospodin Aleksandar Antić, ministar u Ministarstvu rudarstva i energetike, gospodin Marko Stojanović, sekretar Sekretarijata za energetiku i prof. dr Ana Bovan, Predsednik CEDEFa. Sastanku su prisustvovale uspešne kompanije iz oblasti energetike, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Svečano otvaranje planirano je za 29. maj na platou ispred Starog dvora, a tokom pet radnih dana na otvorenom i zatvorenom prostoru okupiće se predstavnici relevantnih državnih institucija, univerziteta i eminentnih naučnih institucija, kompanija i proizvođača naprednih tehnologija, lokalnih samouprava, civilnog sektora, kao i predstavnici škola i medija.

Organizatori „ Nedelje energije“ su CEDEF i Sekretarijat za energetiku Grada Beograda. ENERGY WEEK je instrument održivog razvoja grada i Srbije. Cilj manifestacije je podizanje svesti javnosti o mnogobrojnim temama i izazovima koji se tiču energetske bezbednosti i efikasnosti, potrošnji, obnovljivim izvorima energije i zaštiti životne sredine, kao i o predstavljanju novih rešenja i tehnologija.

Više detalja o događaju možete pronaći OVDE.

Beograd, 12. maj 2017.godine


Generalni direktor CEDEFa Maja Barać Stojanović održala predavanje na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Metropolitan u Beogradu


Na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan generalni direktor CEDEFa Maja Barać Stojanović održala je predavanje studentima osnovnih studija na temu „Regrutacija i selekcija kandidata – iskustva iz prakse“. Na predavanju studenti su mogli da nauče šta je to što poslodavac traži od potencijalnih kandidata, kako da se pripreme i ponašaju na razgovoru za posao, kako da napišu dobar CV i da ga istaknu iz mase CV-eva koji svakodnevno stižu na mailove poslodavaca, pa čak i kako da se obuku za razgovor za posao. Studente je najviše interesovalo kako da odgovore na specifična pitanja koje im poslodavci postavljaju, kako da tremu koja je prirodna eliminišu i usmere je da ona bude stimulativna a ne parališuća. Saznali su koliko je važno pratiti uslove konkursa i ne slati na svaki konkurs svoj CV, a akcenat je bio na izuzetnim, praktičnim i korisnim znanjima koja mogu da iskoriste već sutra. Maja Barać Stojanović je još 2009. godine bila jedan od deset odabranih polaznika „Train the Trainer“ programa Evropske banke za obnovu i razvoj - EBRD, u segmentu upravljanja ljudskim resursima u malim i srednjim preduzećima, nakon čega je realizovala i niz obuka za MSP u Srbiji.

Centralno evropski forum za razvoj – CEDEF, kao ekspertska organizcija koja se zalaže za održiv regionalni razvoj, za aktivnu primenu energetske efikasnosti, OIE i zaštite životne sredine, već dugi niz godina organizuje stručne prakse za studente sa različitih fakulteta, gde mladi ljudi imaju mogućnost da steknu prvo radno iskustvo, da nauče osnove poslovanja i da učestvuju u različitim projektima.

15. 03. 2017. Beograd


Održani Međunarodni dani energetike i investicija u Novom Sadu

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, Novosadski sajam i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj APV uspešno su organizovali šeste po redu Međunarodne dane energetike i investicija koji su se održali 2 i 3. marta 2017. godine u Novom Sadu.

Međunarodne dane energetike i investicija otvorili su potpredsednik Pokrajinske Vlade Đorđe Milićević, ministar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine Nenad Grbić, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković i generalni direktor CEDEFa Maja Barać Stojanović.

Na Međunarodnim danima energetike i investicija, tokom dva dana, obrađene su teme koje intenzivno i nerazdvojivo objedinjuju energetiku sa investicijama i ekonomijom. Na Novosadskom sajmu razmenjene su najaktuelnije ideje i rešenja iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, građevinarstva i zaštite životne sredine.

Ovogodišnja manifestacija napravila je kvalitativni iskorak u odnosu na prethodne, kako po aktuelnosti tema, tako i po broju ljudi iz struke, rekla je Ana Bovan, predsednik CEDEF-a. Po njenim rečima, svi dogovoreni poslovi i uspešni skupovi, direktna su posledica odlične pripreme samih učesnika, koji su na Novosadskom sajmu praktično završavali ono što su unapred dogovorili.

Fotografije sa događaja pogledajte ovde.


2 - 3. mart 2017.


Studijska poseta CEDEF-a povodom 100 godina postojanja kompanije VIESSMANN

U susret proslavi 100 godina postojanja, 21. i 22. februara, nemačka kompanija VIESSMANN je organizovala tradicionalnu posetu centrali korporacije u gradu Alendorfu, Nemačka.


Generalni direktor CEDEF-a, Maja Barać Stojanović, bila je jedan od 6 učesnika ovog studijskog putovanja na kojem su predstavljeni impozantni kapaciteti kompanije koja jedan od vodećih proizvođača grejnih, industrijskih i rashladnih sistema u svetu.

Galeriju fotografija pogledajte ovde.

Alendorf, 22.02.2017.


Pres konferencija u Novom Sadu povodom Međunarodnih dana energetike i investicija


Pres konferencija povodom Međunarodnih dana energetike i investicija održana je u ponedeljak 30. janura 2017. godine, odmah posle održanog sastanka Programskog saveta. Novinarima i prisutnima su se obratili prof. dr Ana Bovan - predsednica CEDEF-a, Nenad Grbić – Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Slobodan Cvetković - Generalni direktor Novosadskog sajma. Prisutnima su poručili da je jedan od glavnih zadataka Međunarodnih dana energetike i investicija istaknuti važnost obnovljivih izvora energije u svrhu energetske efikasnosti.

Međunarodni dani energetike i investicija će se održati na Novosadskom sajmu u Kongresnom centru “Master” 2. i 3. marta 2017. godine. Ulaz je besplatan za sve posetioce kao i učešće na skupovima. Radno vreme je od 10 do 17 časova.

https://youtu.be/7OGFxihQ_K0
https://youtu.be/UUGOAiZjc_c

Novi Sad, 30. 01. 2017.


Održan sastanak Programskog saveta Međunarodnih dana energetike i investicija u Novom Sadu

Centralno evropski forum za razvoj – CEDEF u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Novosadskim sajmom organizovali su 30. januara 2017. godine sastanak Programskog saveta Međunarodnih dana energeike i investicija. Ove godne Međunarodni dani energeike i investicija će se održati 2. i 3. marta uoči 5. marta, Svetskog dana energetske efikasnosti. Na sastanku Programskog saveta Međunarodnih dana energetike i investicija prisustvovao je i predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, gospodin Ljubo Maćić. Na sastanku su predstavljene ideje o unapređenju energetske efikasnosti i o načinima spajanja energetike sa investicijama i ekonomijom, po uzoru na svetske trendove gde je to neodvojivo. Dogovaralo se i o programu predstojećeg Sajma kao i o partnerima koji će svojim učešćem pružiti podršku podizanju važnosti energetske efikasnosti kao i obnovljivih izvora energije. Gradovi partneri ovogodišnjeg Sajma će biti Grad Novi Sad i Grad Zrenjanin.


https://youtu.be/7OGFxihQ_K0
https://youtu.be/UUGOAiZjc_c

Novi Sad, 30.01.2017.


Predsednica CEDEF-a predavač na fakultetu Weller International Business School u Parizu


Na fakultetu Weller IBS u Parizu je počeo semestar tokom kojeg je  prof. dr Ana Bovan, predsednik CEDEF-a i Dekan Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan počela da predaje na internacionalnom programu. Profesorka Bovan u Parizu drži dva predmeta, Međunarodno poslovanje i Međunarodni marketing, a za sledeći semestar je predviđeno proširenje angažovanja. Kombinacija akademskog i internacionalnog poslovnog iskustva, kao i istraživački fokus su kvalifikovali prof. Bovan za ovu poziciju, te je ponuda da predaje u Francuskoj došla kao prirodni nastavak njenih aktivnosti.

CEDEF tim je uveren da na ovaj način dobija još jednu mogućnost kako za uspostavljanje dobrih odnosa i saradnje, tako i za učenje i prenos dobrih praksi iz grada u kojem je potpisan najveći klimatski sporazum, Pariski sporazum.

Pariz, 23.januar 2017.


Rehau poruka iz budućnosti: Zeleni trendovi sve jači u građevinarstvu i stolariji, a dolaze i digitalni prozori


Rehau, najveći proizvođač polimera u Evropi,  na pramcu je trendova koji su prisutni danas i koji tek dolaze u gradjevinarstvu i stolariji. Kako je na regionalnom skupu sa partnerima istakao direktor za jugoistočnu Evropu za sektor prozora Rehau g. Tomas Klima, Rehau kao zelena kompanija razvija poslovanje u skladu sa najsavremenijim standardima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Regionalni sastanak je vodila prof.dr Ana Bovan, presednik CEDEF-a, a sastanku su između ostalih pristutvovali i g. Nikola Ivošević i g. Predrag Vasiljević iz Rehau Srbija.

Više detalja možete pronaći ovde.

Beograd, 9.januar 2017.


CEDEF poseta Istraživačkom centru za OIE na Kipru

Generalni direktor CEDEF-a Maja Barać Stojanović i projektni koordinator Marija Đorđević posetile su istraživački centar Univerziteta Kipar (www.pvtechnology.ucy.ac.cy), koji je jedan od najrespektabilnijih centara u domenu istraživanja obnovljivih izvora energije ne samo u Evropi već širom sveta. Osim razvoja i testiranja različitih tehnologija, centar se bavi organizacijom licenciranih obuka za energetske menadžere različitih kompanija i dodatnom edukacijom studenata. Nacionalni cilj Kipra je da se udeo energije proizvedene iz obnovljivih izvora do 2020. godine poveća na 13% u odnosu na trenutnih 9% koji se prvenstveno odnose na energiju sunca, vetra, biomasu. Prof. dr George E. Georghiou, direktor Istraživačkog centra istakao je značaj ove posete i mogućnost dalje saradnje s obzirom na iste pravce delovanja.
Beograd i Srbija dobijaju svoju prvu Nedelju energetike  - Održan prvi sastanak Organizacionog odbora za Nedelju energetike/Energy Week


U Skupštini grada Beograda održan je inicijalni sastanak Organizacionog odbora, čime je zvanično počela organizacija Nedelje energetike/Energy Week. Sastanak su otvorili dr Borko Milosavljević pomoćnik gradonačelnika Grada Beograda, predsednik CEDEF-a prof. dr Ana Bovan i Marko Stojanović, sekretar za energetiku Grada Beograda. Sastanku su prisustvovali i Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Ljubo Maćić, direktor Agencije za energetiku, predstavnici Univerziteta u Beogradu, predstavnici više sekretarijata Grada Beograda, JKP Beogradske elektrane, Vodne inspekcije i mnoge druge republičke i gradske institucije.

Manifestacija Nedelja energetike/Energy Week će se održati u periodu Nedelje održive energije EU (European Union Sustainable Energy Week), i to od 29. maja do 2. juna 2017. godine u Beogradu. U okviru Nedelje energetike/ Energy Week biće održani brojni javni skupovi, konferencije i  radionice, koji će uključiti i okupiti stručnu i širu javnost i biti prilagođeni svim generacijama. Fokus će biti na podizanju svesti javnosti o mnogobrojnim temama i izazovima koje se tiču energetske bezbednosti, energetske rezilijentnosti, energetske efikasnosti, potrošnje energije, korišćenja obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine kao i na predstavljanju novih rešenja i tehnologija.

Sledeći sastanak Organizacionog odbora biće održan sredinom januara, čime će biti nastavljena priprema ovog događaja.

Beograd, 14.decembar 2016.


CEDEF postao član saveta zelene gradnje Srbije


Povodom šest godina od osnivanja Saveta zelene gradnje Srbije, CEDEF-u je ukazana čast time što postao je član ove organizacije. Između ostalog, ciljevi Saveta su podizanje svesti stručne i šire javnosti, unapređenje zakonske regulative, podsticanje privatnog sektora. CEDEF se identifikuje sa tim ciljevima, pa je članstvo u Savetu zelene gradnje Srbije logičan nastavak kvalitetne i intenzivne saradnje Saveta i CEDEF-a za koju se truditi da u budućnosti bude još bolja.

Zvaničan dokument o članstvu možete videti ovde.


Konferencija “Budućnost zgrada” u Austriji, 17. i 18. maja 2017. godine


Zajedničkom inicijativom austrijskog Ministarstva nauke, istraživanja i ekonomije i Federalne austrijske ekonomske komore, 17. i 18. maja u Austriji će biti održana konferencija “Budućnost zgrada”. Cilj ove konferencije je da se skrene pažnja na inovacije u izgradnji kao i u infrastrukturnom sektoru. Glavni akcenat će biti stavljen na inovativna rešenja u izgradnji objekata, održivom obnavljanju i visokokvalitetnim građevinama koje su usredsređene na ciklus života, poslednje razvijene tehnologije, nove projektne ideje kao i potragu za novim partnerima u svrhu implementacije novih poslovnih mogućnosti. U sklopu konferencije će biti ponuđene informacije o trenutnom stanju na tržištu, B2B sastanci kao i obilazak građevinskih objekata bitnih za ovu temu. Potrebna je prethodna registracija B2B sastancima kako bi učesnici bili u mogućnosti da prisustvuju konferenciji.

Na sajtu CEDEF-a ovde pogledajte kako možete da se prijavite za ovaj događaj.

Beograd, 02.12.2016.


VII MEĐUNARODNI cedef ENERGETSKI FORUM: Energetski efikasni i pametni gradovi, 1. decembar 2016, Beograd
9h, Sala II, Gradska Uprava, Grad Beograd Ul. 27. marta 43-45

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizuje SEDMI MEĐUNARODNI CEDEF ENERGETSKI FORUM “Energetski efikasni i pametni gradovi” 1. decembra 2016. u Beogradu.

Više informacija o ovom skupu i načinu prijave možete videti OVDE.

29. novembar 2016, Beograd


Održani paneli na temu ,,Klimatska diplomatija, lobiranje i uloga civilnog sektora’’ i ,,Klimatske promene i obnovljiviv izvori energije - gde smo sada?’’

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF organizovao je predavanja na temu „Klimatska diplomatija, lobiranje i uloga civilnog sektora“ gde je govornk bila Prof. dr Ana Bovan i „Klimatske promene i obnovljivi izvori energije - gde smo sada“ govornici su bili Ilija Maksić, Luka Jovanović, Varga Mirjana I Milica Milićević. Ova panel diskusija se održalo u subotu 26. 11.2016. u prostorijama hotela Radisson Blu. Inicijativa CEDEFa za podizanje svesti o klimatskim promenama nastavlja svoju misiju zastupanja brže primene mera instrumenata  za Climate friendly Energy. Predavanja su organizovana u okviru organizacije Serbian Visions, drugog multikongresa u Srbiji.Beograd, 26.11.2016. godine


CEDEF na drugom multikongresu u Srbiji - Serbian Visions 2016

U okviru Drugog multikongresa u Srbiji, Centralno evropski forum za razvoj CEDEF organizuje predavanja na teme, „Klimatska diplomatija, lobiranje i uloga civilnog sektora“ i „Klimatske promene i obnovljivi izvori energije - gde smo sada“. Predavanje će se održati u subotu 26. 11. 2016, sa početkom u 14h u prostorijama hotela Radisson Blu Old Mill Bulevar vojvode Mišića br.15 u sali M1.Projekat SERBIA VISIONS predstavlja specifičan koncept okupljanja organizacija civilnog sektora i privrede na jednom mestu sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u zemlji i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta kroz davanje doprinosa važnim razvojnim segmentima zemlje kao što su, između ostalog, i evropske integracije.


CEDEF na stručnom skupu “Jačanje kapaciteta studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine”

CEDEF će učestvovati na stručnom skupu koji organizuje stručni tim za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije - HERE tim pod nazivom “Jačanje kapaciteta studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine” i koji će se održati 24.11.2016. godine u Aranđelovcu. Cilj skupa jeste da se kroz analizu stanja u oblasti zaštite životne sredine daju preporuke za razvoj studijskih programa iz oblasti zaštite životne sredine u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije. Kako CEDEF igra neizostavnu ulogu u kreiranju javnih politika i obrazovnih programa, jedan od govornika će biti i generalna direktorka CEDEFa Maja Barać Stojanović koja će govoriti na temu multidisciplinarnosti i praktične primene znanja tokom procesa učenja u oblasti zaštite životne sredine.Beograd, 16.11.2016. godine


CEDEF na forumu “Upravljanje rizicima voda u oblasti poljoprivrede” u Parizu

Ministarstvo ekonomskih odnosa Holandije i OECD su u Parizu početkom novembra organizovali radionicu na temu “Upravljanje rizicima voda u oblasti poljoprivrede”. Predsednik CEDEFa Prof. dr Ana Bovan je prisustvovala radionici. Specifičnost radionice je bila u tome što je organizovana u saradnji sa privatnim sektorom, te su na radionici praktična rešenja predstavili ne samo stručnjaci Ministarstva ekonomskih odnosa Holandije, OECDa, Instituta i Univerziteta kao što je Cambridge, već i privatne kompanije kao sto je Pepsico i Nestle. Diskutovano je o inovativnim načinima rešavanja rizika koje izazivaju vode, kao i o interakciji sa vladama u smislu boljih javnih politika i veće saradnje između svih stejkohldera.

15. novembar 2016, Pariz


VII MEĐUNARODNI cedef ENERGETSKI FORUM: Energetski efikasni i pametni gradovi, 1. Decembar 2016, Beograd

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizuje SEDMI MEĐUNARODNI CEDEF ENERGETSKI FORUM “Energetski efikasni i pametni gradovi” 1. decembra 2016. u Beogradu. Forum ima za cilj da:

 • Predstavi primere dobre prakse energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama Srbije,
 • Ukaže na značaj primene mera energetske efikasnosti i OIE u javnom sektoru, naročito imajući u vidu ulogu energetskog menadžmenta u gradovima i opštinama,
 • Naglasi neophodnost korišćenja naprednih tehnologija u sferi ICT, upravljanja energijom, daljinskog grejanja, KHG, javnog osvetljenja, upravljanja otpadom i drugo,
 • Ukaže na modele finansiranja projekata energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama,
 • Podseti na značaj domaćinskog poslovanja i očuvanja imovine i resursa gradova u cilju povećanja njihove rezilijentnosti uz osiguranje od nepogoda koje su sve češće usled klimatskih promena.

Više informacija o ovom skupu i načinu prijave možete videti OVDE.

1. decembar 2016, Beograd


CEDEF na forumu “Zeleni rast i održivi razvoj” u Parizu

U susret održavanju 7. međunarodnog CEDEF energetskog foruma na temu energetske efiksnositi i pametnih gradova, CEDEF je bio prisutan na pariškom skupu organizacije OECD. Predsednica Centralno evropskog foruma za razvoj, CEDEF-a, prof.dr Ana B. Bovan učestvovala je na forumu “Zeleni rast i održivi razvoj” koji se održava u Parizu, 9-10. novembra 2016. Tema OECD-ovog skupa je inkluzivan zeleni rast u urbanom okruženju, a predstavljene su uspešne prakse nekoliko svetskih gradova počev od Pariza i Pekinga. Ponovo je ukazano na činjenicu da na globalne izazove klimatskih promena gradovi moraju da daju lokalne odgovore. Prof.dr Ana B. Bovan, predsednica CEDEF-a, uputila je poziv učesnicima skupa u Parizu za međunarodni energetski forum koji će 1. decembra biti održan Beogradu.Više fotografija pogledajte ovde.
9 – 10. novembar 2016, Pariz


Održani Drugi Beogradski Investicioni Dani 2016

U organizaciji Grada Beograda, Privredne komore Beograda i Centralno evropskog foruma za razvoj - CEDEF, održan je drugi po redu investicioni skup „Beogradski Investicioni Dani 2016“ na kome je ucestvovalo oko 600 učesnika i potencijalnih investitora iz više od 20 zemalja. Učesnici su imali priliku da čuju da li je naš privredni ambijent dovoljno atraktivan za investitore, koji su to makroekonomski parametri u Srbiji unapredjeni i kako doprinose privlačenju domaćih i stranih ulagača. Predsednica CEDEFa, Prof. dr Ana Bovan istakla je da su svi ugovori potpisani prosle godine dokaz da je uradjen pravi posao. „Ovo nije jedan skup, ovo je celogodisnji projekat“, podvukla je Bovan. Kako je dodala, važno je da se uključe i druge opštine i gradovi, navodeći da ove godine vidi veliki pomak, jer ima mnogo više projekata iz opština i gradova i to u oblasti oblasti energetike, infrastrukture i turizma.
Beograd 24-26. oktobar


Beogradski investicioni dani 2016

Održana je pres konferencija povodom Beogradskih investicionih dana 2016, koji će biti organizovani u periodu od 24 – 26. oktobra. Govornici su bili predsednica CEDEF-a prof. dr Ana Bovan, pomoćnik gradonačelnika Grada Beograda Borko Milisavljević i sekretar Privredne komore Beograda Svetozar Krstić. Na forumu biće predstavljeni projekti iz oblasti energetike, infrastrukture i turizma, vredni preko tri milijarde evra, kojima će biti prikazan potencijal grada Beograda i lokalnih samouprava cele Srbije u cilju povećanja broja stranih investitora. Investicije ne znače samo otvaranje novih radnih mesta, već i razvoj konkurentnosti privrede i mogućnost uvođenja novih, modernih tehnologija. Ulaganje u razvoj, nove proizvode i kompanije donosi ekonomski napredak i podsticaj je ukupnom razvoju države.
Više informacija možete videti na
http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1728703-grad-ce-se-na-beogradskim-investicionim-danima-predstaviti-projektima-vrednim-tri-milijarde-evra/


ODRZIVI RAZVOJ - INOVATIVNI NAČINI FINANSIRANJA "CROWDFUNDING" - CEDEF U NOVOM SADU NA DUNAV BIZ FORUMU

U Novom Sadu otvoren je peti Dunavski biznis forum. Učesnici su istakli važnost evrointegracija za mir i stabilnost Zapadnog Balkana, što je, kažu i preduslov ekonomskog razvoja.
Pod sloganom "Svi za jednog, jedan za sve", Novi Sad je peti put okupio brojne ličnosti iz sveta biznisa, politike, diplomatije, nauke i kulture kako bi zajedno došli do projekata, ali i novca iz evropskih fondova i privrede.
Predsednik Cedef-a, prof.dr Ana Bovan govorila je na IV izuzetno posećenom panelu, na temu Inovativni načini finansiranja u EU-CROWDFUNDING.
18-19.oktobar 2016. Novi Sad


PROGRAM SAVETOVANJA CIRED

Nacionalni komitet CIRED Srbije je profesionalna I strucna organizacija, posvećena razmeni znanja i iskustva u oblasti distribucije elektricne energije. Okuplja istaknute strucnjake iz elektroprivrednih organizacija, elektrotehnickih fakulteta i instituta, projektnih, izvodjackih i proizvodnih organizacija sa teritorije Srbije i regiona. Ove 2016. godine odrzalo se 10. Jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mrezama Srbije, sa regionalnim ucešćem u Vrnjackoj banji, na kome su prisustvovali i predstavnici CEDEF-a. Savetovanje je bilo kako naucnog tako i komercijalnog sadrzaja, a pokrenute su i mnoge diskusije, ideje i saznanja za sledece savetovanje.
26-30. septembar 2016, Vrnjacka Banja


CEDEF na radnom doručku na temi “Političko i ekonomsko lobiranje u Briselu i Vašingtonu, mehanizmi donošenja odluka i zašto je za Srbiju važno donošenje Zakona o lobiranju?”

Media Skills će u saradnji sa Slovenačkim poslovnim klubom 21. septembra u 10 časova prirediti Radni doručak pod nazivom „Političko i ekonomsko lobiranje u Briselu i Vašingtonu, mehanizmi donošenja odluka i zašto je za Srbiju važno donošenje Zakona o lobiranju?“
Na ovom događaju će govoriti predsednica CEDEF-a i dekan Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, prof. dr Ana Bovan. Događaju će takođe prisustvovati i predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković, brojne zvanice iz kompanija, diplomatskog kora i institucija Srbije.
21. septembar 2016, Beograd


Prof. dr Ana Bovan, u julskom broju časopisa „Nova Ekonomija“

Predsednik Centralno evropskog foruma za razvoj - CEDEF, i dekan univerziteta Metropolitan, prof. dr Ana Bovan, u julskom broju mesečnika „Nova Ekonomija“, obrazložila je svoje stavove u vezi sa obrazovanjem u tekstu “Obrazovanje i bogatstvo su direktno povezani”. Iznela je prednosti i mane državnih i privatnih fakulteta, da je potrebno privatne fakultete rangirati i ujedno izdvojiti one koji dobro rade. Zaključila je da je potrebno uvesti inovacije u način pravljenja obrazovnog programa, jer brzina prilagođavanja i promena nisu u skladu sa savremenim potrebama.
8. septembar 2016, Beograd


- Nastavak saradnje Centralno eropskog foruma za razvoj, CEDEF-a i Novosadskog sajma na programu MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA 2017

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa Novosadskim sajmom, organizuju treću godinu zaredom, Međunarodne dane energetike i investicija. Manifestacija će se održati 2-3. marta 2017. godine u Kongresnom centru “Master” Novosadskog sajma. Oćekuje se da ova manifestacija od međunarodnog značaja okupi više od 2.000 eksperata, predstavnika i ostalih gostiju iz zemlje i inostranstva.
2-3. mart 2017, Novi Sad


Nastavak saradnje Grada Beograda, Privredne komore Beograda i CEDEFa na investicionom programu BEOGRADSKI INVESTICIONI DANI 2016

Na inicijativu CEDEFa, a u saradnji sa Gradom Beogradom i Privrednom komorom Beograda, uspešno su održani Beogradski investicioni dani 2015. I ove godine nastavljamo sa saradnjom i organizujemo BID 2016. Kao i prosle godine, ocekuje se veliki broj diplomata i investitora iz zemlje i inostranstva. Cilj održavanja ove konferencije je predstavljanje investicionih potencijala Beograda i Srbije, kao i privlačenje investitora i to pre svega kroz ulaganja u direktne strane investicije. BID 2016 će nastaviti da podstiče poslovnu saradnju između nosilaca projekata iz regiona sa jedne i investicionih fondova, banaka, kompanija, komora iz EU, istočne Evrope, Centralne Azije, UAE, Turske i Kine sa druge strane, sa posebnim usmerenjem investicija na Beograd i Srbiju.
17. avgust 2016, Beograd


CEDEF EDUKACIJA ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE

Na osnovu javne nabavke usluga, Sekreterajat za energetiku grada Beograda dodelio je CEDEF-u realizaciju edukativnog programa „Podizanje energetske efikasnosti i upotreba obnovljivih izvora energije“ a u saradnji sa beogradskom kompanijom Stonicom. U okviru programa izvršiće se obuka u 40 osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda, u kojima će oko 12.000 učenika imati priliku da se upozna sa pojmom i značajem EE i OIE. Dinamičan i interaktivan rad sa učenicima i primeri iz prakse približiće im upotrebu energije i njene uštede u svakodnevnom životu i domaćinstvu.
27. jul 2016, Beograd


Održana konferencija : Klimatski panel Srbije – Upravljanje otpadom: dileme i rešenja

Klimatski panel Srbije, inicijativa CEDEFa za unapređenje svesti o klimatslim promenama nastavlja svoju misiju zastupanja brže primene mera i instrumenata  za njihovo smanjenje. CEDEF je organizovao još jedan Klimatski  panel, a učešće su uzeli Filip Abramović, iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Prof. dr Aleksandar Jovović ispred Mašinskog fakulteta u Beogradu, Izvršni direktor PU KOMDEL-a Lazar Krnjeta, Miroslav Spasojević, ekspert Srbije i EU za energetiku i zaštitu životne sredine i Sandra Kamberović generalni sekretar Hrabri čistač. Poseban segment diskusije je bio posvećen najvećem projektu te vrste  u Srbiji, Vinča u Beogradu.  Izneti su planovi koje Beograd ima u vezi sa naprednim upravljanjem komunalnim  otpadom i uvođenjem primarne separacije. U kontekstu brojnih izazova sa kojima se susreću lokalne samouprave, industrija i građani bilo je reči o dobrim praksama i tehnološkim rešenjima koja su primenjiva u Srbiji. 
5. jul 2016, Beograd


ISTRAŽIVANJE REGULATIVE U OBLASTI OIE ZA ITALIJANSKOG INVESTITORA

CEDEF je dobio mandat da obavi još jedno istraživanje regulative na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti obnovljivih izvora energije. Istraživački referat se realizuje za potrebe investiranja u obnovljive izvore energije u Srbiji. Energetski holding iz regije Lombardija u Italiji je zainteresovan da ispita mogućnosti ulaganja u vodne resurse radi proizvodnje električne energije i potencijale biomase u Vojvodini. Na istraživačkom projektu je angažovan CEDEF sa svojim konsultantima sa univerziteta. Poseban segment interesovanja italijanskog klijenta je aktuelna regulativa, PPA i realne mogućnosti i barijere u primeni javno - privatnog partnerstva.
29. jun 2016, Beograd


CEDEF na konferenciji “Zelena ekonomija i tržište”

Ima li Srbija mogućnosti za stvaranje novih “zelenih” radnih mesta, koje su naše šanse u zelenoj ekonomiji i da li zaista težimo održivom razvoju – bile su ključne teme konferencije “Zelena ekonomija i tržište rada”. Skup je organizovala Međunarodna organizacija rada i fondacija Friedrich Ebert, uz podršku CEDEF-a. Stručno vođenje konferencije je povereno generalnoj direktorki CEDEFa Maji Barać Stojanović, dok je predsednica CEDEF-a prof.dr Ana Bovan govorila o značaju dualnog obrzovanja za održiv rast, kao i “brendiranju” zelenih poslova kao poželjnih poslova budućnosti.
27. juna 2016, Beograd


CEDEF na konferenciji “Zelena ekonomija i tržište”

27. juna 2016. godine u Hotelu Metropol Palace, sala Nikola Tesla B, sa početkom u 12:30h biće održana konferencija “Zelena ekonomija i tržište rada” koju organizuju Međunarodna organizacija rada, kancelarija u Budimpešti i fondacija Friedrich Ebert, a na kojoj će Centralno-evropski forum za razvoj CEDEF uzeti učešće. Generalni direktor CEDEF-a, Maja Barać Stojanović, biće moderator skupa i vodiće konferenciju.
25. jun 2016, Beograd


CEDEF program „Lideri održivog razvoja“ predstavljen u časopisu Senata Privrede Srbije „Senate“

U časopisu Senate sa glavnom porukom „Evropi je potrebna Srbija“ pod temom „Izazovi u lokalnim zajednicama - Šansa za nove tehnologije“, istaknuto je da u lokalnim zajednicamaima sve više kapaciteta i spremnosti zarad sa najvećim inostranim partnerima, a ta vrsta preduzetničkog razmišljanja odvaja uspešne gradove od drugih. Srbija je na putu da smanji zaostatak i zauzmemesto koje joj u Evropi pripada, a gradovi i opštine su na tom putu sve važniji korak i nova investiciona destinacija.
U programu koji spaja investicionu zajednicu i opštine i gradove Srbije “Lideri održivog razvoja” - CEDEF je sačinio bazu od skoro 1.000 aktivnih projekata sa lokala, iz različitih oblasti - poput energetike, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, saobraćaja i infrastrukture. Najvažniji rezulatat predstavlja postignuta aktivna saradnja između gradova, opština, međunarodnih kompanija i investitora, sve u cilju stvaranja novih partnerstava od kojih svi učesnici mogu obezbediti dugoročnu korist, istakla je predsednica CEDEF-a prof. dr Ana Bovan.
10. jun 2016, Beograd


CEDEF je prisutan na globalno značajnom skupu OECD: OECD WEEK 2016

Prof. dr Ana Bovan, predsednik CEDEF-a, učestvuje na međunarodnom forumu u diskusijama na teme zelenog rasta, produktivnosti i inkluzivnosti rasta. Posebni sastanci su održani sa sekcijom za Jugoistočnu Evropu – JIE, gde je prof. Bovan upoznata sa programima za podršku konkurentnosti regiona JIE, koji se mogu neposredno primeniti i u Srbiji.
1. jun 2016, Pariz


Održana konferencija “Klimatski panel Srbije: Otpad i otpadne vode Srbije“

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, u saradnji sa svojim partnerima je organizovao platformu Klimatski panel Srbije, koji je posvećen borbi protiv klimatskih promena u Srbiji. Konferencija je održana povodom 22. aprila - Dana planete Zemlje, u svečanoj sali Mašinskog fakulteta u Beogradu i okupila je sve faktore koje utiču na klimatsku politiku Srbije. Povod je bio potpisivanje Pariskog sporazuma u Njujorku i njegovo nužno ratifikovanje od strane svih potpisnica, među kojima je i Srbija. Govornici ovog skupa su bili: dr Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, NJ.E. Kristin Moro, ambasadorka Francuske u Srbiji, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Goran Trivan, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, prof. dr Ana B.Bovan, predsednik CEDEF-a, doc. dr Vladimir Đurđević sa Meteorološkog instituta,Univerziteta u Beogradu, Biljana Vraneš, diplomirani meteorolog i urednik u Informativnom programu RTS-a i prof. dr Branko Vasić prodekan za saradnju sa privredom sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
22. april 2016, Masonski fakultet, Beograd

Više o ovom događaju pogledajte ovde.


Održana konferencija: „Zagađenje vazduha: Doprinos lokalnih zajednica borbi protiv klimatskih promena“

Francuska Ambasada u Srbiji i CEDEFsu organizovali konferenciju „Zagađenje vazduha: Doprinos lokalnih zajednica borbi protiv klimatskih promena“. Konferencija je okupila predstavnike lokalnih samouprava, državnih agencija, nevladinog sektora kao i eksperte iz Francuske i Srbije. Skup su otvorile NJ.E. Kristin Moro, ambasador Republike Francuske u Srbiji, i prof. dr Ana B. Bovan, predsednik CEDEF-a. 21.mart 2016, Beograd

Više o ovom događaju pogledajte ovde.


Zagađenje vazduha: Doprinos lokalnih zajednica u borbi protiv klimatskih promena.

Francuska ambasada u Beogradu i Centralno evropski forum za razvoj CEDEF organizuju stručnu konferenciju na temu Zagađenje vazduha: Doprinos lokalnih zajednica u borbi protiv klimatskih promena.
Stručna konferencija će se održati 21. marta 2016. godine u 10.00h u Medija centru u Beogradu


ODRŽANI MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA 2016

CEDEF je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, Novosadskim sajmom, i Color Press grupom održao Međunarodne dane energetike i investicija 10. i 11. marta 2016. godine na Novosadskom sajmu. Međunarodni dani energetike i investicija okupili su preko 2000 eksperata - predstavnika vlada, privrednih subjekata, medija i drugih aktera sa ciljem da se podstaknu investiranja u energetski i građevinski sektor, industrijske parkove, izgradnju prečistača otpadnih voda, stimuliše veće korišćenje obnovljivih izvora energije, ESCO ugovora i javno privatnih partnerstva, primenu mera energetske efikasnosti kao i povećanje svesti o klimatskim promenama u Srbiji i Regionu. Ovogodišnji međunarodni dani energetika i investicija su u kongresnom delu imali čak 116 eminentnih govornika dok je na 30 događaja bilo prisutno više od 40 različitih kompanija koje su predstavile svoju ekspertizu i primere dobre prakse.
10. i 11. mart 2016, Novi Sad


Održana konferencija za novinare povodom predstojećeg sajma “MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA”

Na konferenciji za medije održanoj u u Svečanom salonu Novosadskog sajma najavljen je predstojeći sajam “Međunarodni dani energetike i investicija” koji će biti održan 10. i 11. marta na Novosadskom sajmu. Poruka poslata sa konferencije za medije je da je sve veći broj uključenih organizatora i partnera pokazatelj da je ideja koja je u osnovi manifestacije očigledno jako dobra, i da je spoj energetike, investicija i pozitivne energije ovog projekta dobitna kombinacija kako je to primetila prof. dr Ana Bovan.
03. mart 2016, Beograd

Više o ovom događaju pogledajte ovde.


PARTNERSTVO I SARADNJA CEDEF-a I REECO GROUP

CEDEF je sklopio partnerstvo sa kompanijom REECO® GROUP o zajedničkom nastupu na polju investicija, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u okviru događaja RENEXPO® Western Balkans. Ovaj događaj će se održati od 20-21. aprila meseca ove godine u prostorijama hotela Holiday Inn i BelExpo centra u Beogradu.
02. Februar 2016, Beograd


CEDEF UČESNIK MEĐUNARODNE KONFERENCIJE SEESARI – SAVET ZA ŽELEZNIČKE INOVACIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Medjunarodnu konferenciju SEESARI otvorio je Nenad Kecman, izvršni direktor Železnica Srbije i Jean-Pierre Loubinoux, generalni direktor UIC - Međunarodne Unije Železnica gde su teme bile Inovacije u železničkom transportu, Održiva mobilnost i čvršće povezivanje železnica JIE. Na konferenciji je prisustvovala i Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Prof. dr Zorana Mihajlović.
27. januar 2016, Beograd


MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA 2016

CEDEF u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine i Novosadskim sajmom i ove godine organizuje Međunarodne dane energetike i investicija koji će se održati 2. i 3. martau „Master“ centru Novosadskog sajma uoči 5. marta Svetskog dana energetske efikasnosti. Prethodne godine manifestacija je okupila preko 2000 eksperata iz više od 10 zemalja, dok se ove godine očekuje još veće interesovanje. Održano je preko 30 skupova na kojima je učestvovalo preko 120 predavača i više od 50 kompanija izlagača. Potpisana su i dva ugovora za rekonstrukciju rasvete u ukupnoj vrednosti od 22 miliona evra, kao i ugovori o sufinansiranju projekata u poljoprivredi, u vrednosti od 7,7 miliona evra. I ove godine fokus će biti na temama u oblasti energetike i finansiranja, dok će akcenat biti stavljen i na građevinarstvo i klimatske promene.
18. januar 2016, Beograd


PETI SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE - ODRŽIVI GRADOVI SRBIJE: Komunalna energetika, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zaštita životne sredine i zeleno zapošljavanje

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda organizovao je Peti CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije. Neki od ciljeva bili su da se ukaže na mogućnost efikasnijeg korišćenja resursa, predoči mogućnost unapređenja energetske efikanosti, ukaže na velike potencijale u domenu zelenog zapošljavanja, predstave savremene tehnologije i ukaže na značaj i ulogu energetskih menadžera.Prof. dr Ana B. Bovan, predsednik CEDEF-a, ukazala je da je Peti Samit energetskih menadžera Srbije prvi događaj u Srbiji na kojem su predstavljeni rezultati nedavno završene najveće svetske konferencije posvećene klimatskim promenama COP21 gde su članovi tima Srbije imali svoju aktivnu ulogu.
16. decembar 2015, Beograd


Godišnji CEDEF Program za gradove i opštine Srbije LIDERI ODRŽIVOG RAZVOJA 2015

Peta CEDEF Konvencija – Beograd


Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Ministarstva rudarstva i energetike RS, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine RS i Agencije za zaštitu životne sredine RS organizovao je peti po redu u nizu Konvencija – regionalnih skupova širom Srbije. Program je imao za cilj da podstakne kapacitete opština i gradova Srbije da odgovornim i odlučnim vođstvom ali i primenom naprednih tehnologija postatnu konkurentni i održivi gradovi. Više predstavnika, različitih kompanija imalo je priliku da postavi konkretna i direktna pitanja.
25. novembar 2015, Beograd


Predsednik CEDEFA-a prof. dr Ana Bovan novi dekan Fakulteta za menadžment Metropolitan

Dr Ana Bovan, profesor pregovaranja i lobiranja na Fakultetu za menadžment Metropolitan, je od 01. novembra 2015. i dekan tog fakulteta. Osnova njenog dugogodišnjeg rada u privredi zemlje i inostranstvu je u domenu strateškog menadžmenta i strateške komunikacije. Pored akademske karijere prof. dr Ana Bovan je, već dugi niz godina, konsultant i aktivni član više upravnih odbora i civilnih organizacija u Beogradu. Takođe, drži predavanja u zemlji i inostranstvu i piše i na temu lobiranja u oblasti klimatskih promena, energetske efikasnosti i zelene energije.
1. novembar 2015.


MEĐUNARODNI DANI ENERGETIKE I INVESTICIJA

CEDEF, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i Novosadski sajam ove godine suod Dana energetike koji su bili lokalnog karaktera napravili manifestaciju od međunarodnog značaja. Međunarodni dani energetike i investicija održali su se 28-29. oktobra u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma. Manifestacija je okupila više od 2,000 eksperata, predstavnika države i ostalih gostiju. Program je sadržao preko 30 konferencija, direktnih sastanaka predstavnika kompanija, radionica i seminara. Na sajmu je učestvovalo više od 120 predavača kao i 50 kompanija.
28-29. oktobar 2015, Novi Sad


Održan sastanak sa Confindustria Serbia

Održan je sastanak sa srpskim ogrankom asocijacije privrednika Confindustria. Sastanku su prisustvovali direktorka Irena Brajović, dr Dubravka Kosić iz advokatske kancelarije Kosić, Sebastiano Gadaleta iz kompanije Impresa del fiume s.p.a., Cesare Tinelli iz kompanije Castiglia s.r.l. kao i prof. dr Ana Bovan, predsednik CEDEF-a i Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEF-a. Na sastanku se diskutovalo o mogućnostima saradnje u okviru programa Belgrade Investment Days foruma, sa fokusom na projektima iz oblasti tretmana komunalnih i industrijskih voda, kao i uređenja vodovodne i kanalizacione mreže.
22. oktobar 2015, Beograd


Konferencija za medije povodom Medjunarodnih dana energetike i investicija

Izvršni direktor Novodsadskog sajma Nikola Lovrić i Jovanka Arsić, predsednik UO CEDEF-a su na konferenciji za medije najavili održavanje Medjunarodnih dana energetike i investicija 28-29. oktobra 2015. godine u Novom Sadu. Ove godine predvidjen je bogat programski deo koji će imati preko 30 prezentacija, konferencija i okruglih stolova. Zemlja prijatelj Medjunarodnih dana energetike i investicija je Madjarska.
19. oktobar 2015, Beograd


Predsednik CEDEFa Ana Bovan govornik na Tribini „Kako se lobira u Srbiji“

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) je u okviru inicijative Otvoreni parlament i Nedelje parlamentarizma, a u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, organizovao tribinu „Kako se lobira u Srbiji“. Jedan od govornika je bila predsednik CEDEFa i profesor na predmetu „Pregovaranje i lobiranje“ na Metropolitan univerzitetu prof. dr Ana Bovan. Teme skupa su bile: Buduće zakonsko rešenje lobiranja u Srbiji, Odsustvo zakona o lobiranju – prostor za korupciju, Ko lobira, ko se lobira i u čije ime, Da li javnost treba da bude upoznata sa radom lobista.
20. oktobar 2015, Beograd


unesco

Predstavljanje lokalnih samouprava Srbije na Belgrade Investment Days

Predstavnici lokalnih samouprava u Srbiji bili su u prilici da, u saradnji sa CEDEFom, predstave svoje investicione potencijale na konferenciji Belgrade Investment Days. U okviru panela “Investicioni potencijali lokalnih samouprava” govorili su Miodrag Poledica, državni sekretar u ministarstvu saobraćaja i infrastructure, dr Zoran Perišić, gradonačelnik Niša, prof. dr Marijana Dukić Mijatović, šef kancelarije za LER Novog Sada, dr Meho Mahmutović, gradonačelnik Novog Pazara, dr Jasna Avramović, gradonačelnik Smedereva, Arne Gos, direktor KfW za Srbiju, dr. Djordjo Markedjani, generalni direktor DDOR Novi Sad. Moderator je bio direktor SIEPA Nenad Bjelogrlić. Beogradski investicioni dani predstavili su projekte lokalnih samouprava iz oblasti energetike, turizma i infrastrukture. Svi predstavljeni projekti objavljeni su na zvaničnom sajtu dogadjaja kao i u štampanoj verziji u vidu kataloga namenjenog učesnicima. Predstavnici lokalnih samouprava koji su dostavili projekte imali su priliku da razgovaraju za zainteresovanim investitorima na organizovanim B2B sastancima.
22. septembar 2015. Beograd


unesco

Grad Beograd, Privredna komora Beograda i CEDEF održali Investicionu konferenciju Belgrade Investment Days

Konferenciju su otvorili predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, predsednik Privredne komore Beograda Milivoje Miletić i predsednik CEDEFa prof.dr Ana Bovan. Ovaj poslovni i privredni skup okupio je više od 600 zvanica, investitore iz 20 zemalja i tri kontinenta. Na konferenciji je organizovano 6 panela - Srbija i novi talas investicija, Investicioni potencijali grada Beograda, Završna faza privatizacije u Srbiji, Investicioni potencijali lokalnih samouprava, Inovacije i poslovne šanse malih i srednjih privrednih društava i Poslovni ambijent - iskustva i planovi investitora. Posle panela održani su B2B sastanci gde su se sastali predstavnici kompanija i predstavnici projekata koji su bili predstavljeni na prvim Begradskim investicionim danima a sve u cilju moguće saradnje i realizacije projekata. Više o Konferenciji pogledajte na www.belgradeinvestmentdays.org.rs.
21- 22. septembar 2015. Beograd


unesco

Program Belgrade Investment Days svečano je otvoren prijemom u Starom dvoru

Program Belgrade Investment Days otvoren je svečanim koktelom dobrodošlice u Starom dvoru. Prijemu je prisustvovao veliki broj diplomata i investitora iz zemlje i inostranstva. Cilj održavanja ove konferencije je predstavljanje investicionih potencijala Beograda i Srbije, kao i privlačenje investitora i to pre svega kroz ulaganja u direktne strane investicije, grinfild i braunfild. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je na koktelu dobrodošlice istakao da su nadležni na dobrom putu da od Srbije naprave idealnu investicionu destinaciju.
21. septembar 2015. Beogradunesco

UNESCO uz podršku CEDEFa organizovao volonterski program posete „Program upravljanja vodnim resursima u lokalnim samoupravama“ u Francuskoj i SAD

UNESCO je uz podršku CEDEFa organizovao četrnaestodnevnu posetu naučnika iz oblasti upravljanja vodama u Francuskoj i SAD. Program je počeo posetom sedišta UNESCO u Parizu 18. juna, gde su se učesnici programa susreli sa predstavnicima Misije SAD u UNESCO, i učestovali u diskusiji “Water for Human Settlements of the Future” koju je organizovao Sekretarijat Internacionalnog Hidrološkog Programa (IHP UNESCO). Nakon toga program je nastavljen u Vašingtonu, Čikagu i San Francisku. U programu učestvuju naučnici iz 10 zemalja: Albanije, Azerbejdžana, Kirgistana, Litvanije, Makednonije, Moldavije, Srbije, Tadžikistana, Ukrajine i Uzbekistana.
22.jun.2015, Beograd


Investment Days

Održana konferencija za štampu povodom organizacije Belgrade Investment Days

U okviru promocije novog investicionog foruma Beogradski investicioni dani – Belgrade Investment Days (21-22.septembar 2015), u Starom dvoru održana je konferencija za novinare. Borko Milosavljević, pomoćnik gradonačelnika Beograda je predstavio program kao novu investicionu destinaciju na kojoj će se organizovati susreti više od 300 privrednika, bankara i ljudi iz poslovnog sveta. Milivoje Miletić, predsednik Privredne komore Beograda je rekao da je ova platforma nov način se fokusiramo na jednu temu od značaja za privredu našeg grada. Prof. dr Ana Bovan, predsednik CEDEFa istakla da je ovo jedinstvena prilika da se skrene pažnja investicionih fondova koji još uvek nemaju Srbiju na svojoj investicionoj mapi.
Beograd, 15.06.2015.


Investment Days

CEDEF i Privredna komora Beograda nastavili investicioni road-show

U pripremi organizacije Belgrade Investment Days predsednik CEDEF-a, prof. dr Ana Bovan i savetnik predsednika Privredne komore Beograda, Vekoslav Šošević nastavili su već započeti investicioni road-show sa ciljem privlačenja investitora u Beograd i Srbiju. Belgrade Investment Days je novi investicioni program koji je osmislio CEDEF, a zajedno ga organizuje sa Gradom Beogradom i Privrednom komorom Beograda. U pripremi glavne konferencije koja se održava od 21. do 22. septembra 2015, nakon poseta koje je Ana Bovan obavila u Austriji, sastanci u Milanu i Rimu su obuhvatili brojne institucije, komore i regiju Lombardija. Osim Privredne komore Italije, Privredne komore Milana, u program će biti uključene i državne agencije koje podržavaju italijanske investicije u inostranstvu, SIMEST i SACE, kao i najveću kooperativu Italije LEGACOOP Nazionale. Interesovanje italijanske strane je bilo izuzetno veliko, a posebnu podršku pripremi sastanka su pružili i Ambasada Srbije u Italiji, CCIS i Privredna komora Srbije.
1-4. jun 2015, Italija


Investment Days

Počela međunarodna promocija Belgrade Investment Days

Italijanska novinska agencija je objavila početak novog investicionog programa Grada Beograda, Privredne komore Beograda i CEDEF-a, Belgrade Investment Days. Italijanski mediji su već objavili održavanje investicione konferencije 21. i 22. septembra 2015. u Beogradu, nakon sastanka predsednika CEDEF-a Ane Bovan i savetnika predsednika Privredne komore Beograda Vekoslava Šoševića u Milanu. Na sastanku sa dr Federikom Bega, direktorom za investicije u regiji Lombardija, Bega je izjavio da su italijanski privrednici ponosni na činjenicu da je Italija trenutno najveći trgovinski partner Srbije i iskazao veliko interesovanje za dalju saradnju.
1-4. jun 2015, Italija


Investment Days

Paviljon Srbije na EXPO u Milanu promoviše Belgrade Investment Days

Početkom juna su predsednik CEDEF-a, prof. dr Ana Bovan i savetnik predsednika Privredne komore Beograda Vekoslav Šošević obavili posetu svetskoj izložbi EXPO u Milanu, u okviru investicionog road-show pred održavanje konferencije Belgrade Investment Days u Beogradu. Investicioni skup Belgrade Investment Days održava se 21. i 22. septembra, a očekuje se veliki odziv kompanija iz Italije, Austrije i drugih evropskih zemalja, kao i Rusije, UAE, Centralne Azije, Kine i Turske. Ovaj veliki investicioni program će biti promovisan i kroz aktivnosti paviljona Srbije na EXPO izložbi, s obzirom na veliko interesovanje posetioca za dinamičan program našeg paviljona. Posebnu podršku ovoj inicijativi su pružli Bojan Stevanović, vicekonzul u Milanu, i Maša Jovančević, COO Serbia EXPO 2015.
1-4. jun 2015, Italija


Investment Days

CEDEF na sastanku sa potpredsednikom EU Komisije Marošom Ševčovičem

Na pan-evropskoj turneji potpredsednika EU Komisije Maroša Ševčoviča, koja se bavi energetskom unijom EU, održan je sastanak sa nekoliko organizacija civilnog sektora, među kojima je bio i CEDEF, a koji je predstavljala predsednik prof. dr Ana Bovan. Potpredsednik Ševčovič je upoznao učesnike sastanka sa aktuelnom situacijom u oblasti energetske politike i klimatskih promena u EU, kao i sa razgovorima koje je na tu temu vodio sa Vladom Srbije. Bovan je istakla da u Srbiji postoje potencijali za prelazak na ekonomiju sa manje ugljenika i zelenu energiju, ali da brojni institucionalni, organizacioni i finansijski faktori ograničavaju bržu tranziciju. Ukazala je na značaj uključivanja svih nosioca interesa u kreiranje politike klimatskih promena, kao i njenu punu implementaciju.
1-4. jun 2015, ItalijaUčešće CEDEFa na Nedelji održive energije EU – EUSEW 2015.

CEDEF i ove, kao i prethodnih pet godina, tradicionalno učestvuje na Nedelji održive energije EU - EUSEW, koja će trajati od 15. do 19. juna 2015. godine u Briselu i celoj Evropi. U mesecu junu, tokom evropskog meseca održive energije, CEDEF uzima aktivno učešće i organizuje čak trinaest događaja iz oblasti održivog razvoja i energetske efikasnosti. Svi CEDEF događaji su registrovani i uključeni u zvanični program Nedelje održive energije EU - EUSEW. Više o učešću CEDEFa pogledajte ovde.
20.maj 2015, Beograd


Inženjerska komora Srbije na VI CEDEF Forumu

CEDEF i Inženjerska komora Srbije – IKS, su na VI Međunarodnom CEDEF energetskom Forumu: Korišćenje i tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda, sproveli još jedno stručno predavanje za članove IKS. Kako je edukacija bila usmerena na veoma važna pitanja današnjice o kojima su izlagali eminentni stručnjaci iz Srbije, Italije i Izraela, prema Pravilniku o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju, ovo predavanje je vrednovano sa 5 bodova za sve prisutne članove IKS.
13.maj 2015, Novi Sad


Održan VI Međunarodni CEDEF energetski Forum u Skupštini APV

CEDEF je uz podršku Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine APV i pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS i Agencije za zaštitu životne sredine RS, organizovao je VI Međunarodni CEDEF energetski forum. Tema ovogodišnjeg Foruma bila je “Korišćenje i tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda”. Na forumu su govorili eminentni stručnjaci, predstavnici vladinih i pokrajinskih organa kao i predstavnici naprednih tehnologija iz oblasti korišćenja i tretmana otpadnih voda. Kao predstavnik zemlje partnera, govorio je Itay Milner, zamenik ambasadora Izraela u Srbiji. Za više detalja pogledajte ovde.
13. maj 2015, Novi Sad


Pancevo

Predsednik CEDEFa Ana Bovan na European Business and Investment Forum u Beču

Predsednik CEDEFa, prof. dr Ana B. Bovan bila je govornik na tradicionalnom investicionom Forumu u Beču, European Business and Investment Forum od 22-24. aprila 2015. Na izuzetno posećenoj konferenciji istakla je da postojeće regionalne i prekogranične strategije koje podstiču preduzetništvo i inovacije kod malih i srednjih preduzeća jesu dobra polazna osnova za zapošljavanje u makroregionima Evropske unije. Prof. Bovan je ukazala da je implementacija Small Business Act, programa COSME i strategije za rast EU2020 samo početak u tom procesu. Na posebno interesovanje je naišao poziv na uvodjenje inovativnih mehanizama u oblasti finansiranja, kao crowdfunding i peer-to-peer pozajmljivanje, kako kod komercijalnih tako i kod ekoloških i socijalnih projekata. Pored odabranih govornika iz oblasti evropske energetike i investicija, učesnicima se obratio i potpredsednik EIB, gospodin Vilhelm Molterer. Više o Forumu pogledajte ovde. Fotografije sa događaja možete pogledati ovde.
23. april 2015, Beč


Predsednik CEDEFa na radnom sastanku sa koordinatorom Prioritetne oblasti 10 Dunavske strategije EU

Prof. dr Ana B. Bovan, predsednik CEDEFa, održala je sastanak sa dr Kurtom Pushingerom, koordinatorom Prioritetne oblasti 10 Dunavske strategije EU, u vezi sa programima CEDEFa i saradnjom gradova Dunavskog regiona na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Sastanak je imao posebno težište na razmeni iskustava u vezi sa ESCO ugovorima..
22. april 2015, Beč


Zrenjanin domaćin III CEDEF Konvencije „LIDERI ODRŽIVOG RAZVOJA“ 2015

Više od 200 učesnika iz 20 lokalnih samouprava je prisustvovalo skupu na kojem je predstavljeno preko 200 infrastrukturnih projekata i projekata u domenu energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Po završetku plenarnog dela, predstavnici opština, potencijalni finansijeri i kompanije partneri su održali više od 110 direktnih sastanaka. Skup je otvorio Čedomir Janjić, gradonačelnik grada Zrenjanina. Više o temi pogledajte ovde.
21. april 2015, Zrenjanin


Predsednik CEDEFa Ana B. Bovan govornik na Petoj godišnjoj konferenciji Public Affairs Community of Europe (P.A.C.E.)

Predsednik CEDEFa, prof. dr Ana B. Bovan predstavljaće Srbiju i govoriće na Petoj godišnjoj konferenciji P.A.C.E. koja će se održati 7. i 8. maja 2015. godine u Beču. P.A.C.E. tradicionalno okuplja nacionalne lobističke organizacije i asocijacije unutar Evropske unije, a domaćin ovogodišnje konferencije je Public Affair Association iz Austrije. Hrvatska, Švajcarska, Slovenija, Češka će prvi put imati svoje predstavnike. Fokus diskusija će biti usmeren na mogućnosti i izazove u ostvarivanju lobističkih aktivnosti na nivou država članica EU, kao i na zakonskim okvirima koji mogu olakšati ili otežati rad lobista.
7. i 8. maj 2015, Beč


UNESCO uz podršku CEDEFa organizuje volonterski program posete „Program upravljanja vodnim resursima u lokalnim samoupravama“

UNESCO uz podršku CEDEFa organizuje četrnaestodnevnu posetu naučnika iz oblasti upravljanja vodama, koja će tokom maja biti održana u Francuskoj i SAD. Program počinje posetom sedišta UNESCO u Parizu 14. maja, gde će se učesnici programa sastati sa predstavnicima Misije SAD u UNESCO, i učestovati u diskusiji “Water for Human Settlements of the Future” koju organizuje Sekretarijat Internacionalnog Hidrološkog Programa (IHP UNESCO). Nakon toga program se nastavlja u SAD. U programu učestvuju naučnici iz sledećih zemalja: Albanije, Azerbejdžana, Kirgistana, Litvanije, Makednonije, Moldavije, Srbije, Tadžikistana, Ukrajine i Uzbekistana.
15. april 2015, Beograd


Predsednik UO CEDEFa član radne grupe Nacionalnog konventa o EU

Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEFa prisustvovala je Osnivačkoj sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, poglavlje 15 – Energetika i postala član radne grupe. Nacionalni konvent o EU predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija, o pristupanju Srbije EU.
3. april 2015, Beograd


Sastanak sa učesnicima Treće Konvencije Lidera održivog razvoja

Alibunar, Plandište, Vršac, Bela Crkva i Kovin učesnici su, između ostalih, treće po redu konvencije Lidera održivog razvoja. U ovim lokalnim samoupravama su održani sastanci sa predsednikom CEDEFa prof. dr Anom B. Bovan i predsednikom UO CEDEFa Jovankom Arsić-Karišić. Sastancima su prisustvovali Dragana Komatina, zamenik predsednika opštine Alibunar, Milan Selaković, predsednik opštine Plandište, Marina Putnjik, pomoćnik predsednika opštine Vršac, Boris Đurđev, zamenik predsednika Skupštine opštine Bela Crkva i Darko Baković, zamenik predsednika opštine Kovin.
2. april 2015, Alibunar, Plandište, Vršac, Bela Crkva i Kovin


Predsednik CEDEFa Ana Bovan govori na European Business and Investment Forum u Beču

Predsednik CEDEFa, prof. dr Ana B. Bovan će govoriti na tradicionalnom investicionom Forumu u Beču, European Business and Investment Forum od 22-24. aprila 2015. Pored odabranih govornika iz oblasti evropske energetike i investicija, učesnicima Foruma će se obratiti i Korina Krecu, komesarka Evropske Komisije za regionalnu politiku, potpredsednik Evropske Investicione Banke i predstavnici brojnih evropskih zemalja, organizacija i kompanija. Više o Forumu pogledajte ovde.
31. mart 2015, Beograd


Održana II CEDEF Konvencija „LIDERI ODRŽIVOG RAZVOJA“ 2015

Drugoj Konvenciji je prisustvovalo više od 300 učesnika iz 57 lokalnih samouprava na kojoj je predstavljeno preko 360 infrastrukturnih projekata i projekata u domenu energetske efikasnosti, korišćenja obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Po završetku plenarnog dela, u roku od 2 sata, predstavnici opština, potencijalni finansijeri i kompanije partneri su održali više od 300 direktnih sastanaka. Dvadeset gradova i opština je dobilo priznanje LIDER ODRŽIVOG RAZVOJA 2015. Skup je otvorio gradonačelnik Kruševca Dragi Nestorović. Više o temi pogledajte ovde.
26. mart 2015, Kruševac


Lokalne samouprave severnog Banata domaćini radnih poseta CEDEFa

Predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan i predsednik UO CEDEFa Jovanka Arsić-Karišić, u sklopu organizacije Treće konvencije Programa Lideri održivog razvoja, posetile su Suboticu, Kanjižu, Novi Kneževac, Sentu i Kikindu. Sastancima su prisustvovali Maglai Jenö, gradonačelnik Subotice i Srđan Samardžić, predstavnik Gradske uprave. Ervin Hužvar, zamenik predsednika opštine bio je domaćin sastanka u Kanjiži, dok je Dragan Babić, predsednik opštine Novi Kneževac održao radni sastanak sa predstavnicima CEDEFa. Domaćini sastanka u Senti bili su Rudolf Cegledi predsednik opštine i Viktor Varga, član opštinskog veća, dok je u Kikindi organizovan sastanak sa Miodragom Bulajićem, članom opštinskog veća.
24. mart 2015, Subotica, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta i Kikinda


Održan peti skup u okviru Programa edukacije NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU: prednosti i izazovi

Peti, ujedno i poslednji u nizu, edukativno-informativni skup na temu NAPLATA TOPLOTNE ENERGIJE PO UTROŠKU U BEOGRADU je organizovan u Opštini Zvezdara. Skupu je prisustvovalo više od 70 predsednika i predstavnika skupština stanara opština Zvezdara, Obrenovac, Lazarevac i Barajevo. Na skupu je govorio i predsednik opštine Zvezdara Edip Šerifov. Više o temi pogledajte ovde.
19. mart 2015, Opština Zvezdara, Beograd


Četvrti skup - NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU: prednosti i izazovi

U Opštini Voždovac je održan četvrti od pet edukativno-informativnih skupova u organizaciji CEDEFa i Uprave grada Beograda Sekretarijat za energetiku. Na skupu su prisustvovali i predstavnici skupštine stanara opština Rakovica i Čukarica. Na događaju je više od 80 predstavnika skupština stanara pokazalo veliku zainteresovanost za učešće u diskusiji. Pomoćnik predsednika opštine Dušan Šokorac je prisustvovao ovom skupu. Više o temi pogledajte ovde.
17. mart 2015, Opština Voždovac, Beograd


Pancevo

Poseta Pančevu uoči Treće Konvencije Lideri održivog razvoja

Sastanku sa predsednikom CEDEFa prof. dr Anom B. Bovan i predsednikom UO CEDEFa Jovankom Arsić-Karišić prisustvovali su predstavnici grada Pančeva: Olga Šipovac, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Biljana Miladinović iz Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, Vladimir Delja član gradskog veća, Sandra Božić direktor JKP Grejanje i Zoran Božinović tehnički direktor JKP Grejanje. Sastanak je održan uz medijsku podršku lokalnih medija.
17. mart 2015, Pančevo


Organizaciona priprema II Konvencije – sastanci u Smederevu, Požarevcu i Kladovu

Dogovor oko učešća na Drugoj konvenciji Programa Lideri održivog razvoja lokalnih samouprava Smederevo, Požarevac i Kladovo, postignut je na sastancima kojima su prisustvovale predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan i predsednik UO CEDEFa Jovanka Arsić-Karišić. Radni sastanci su održani sa gradonačelnicom Smedereva dr Jasnom Avramović i Milutinom Vasićem, načelnikom Odeljenja za privredu Smedereva, dok je sastanku u Požarevcu prisustvovala Aleksandra Đorđević, šef odseka za lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine. Domaćin sastanka u Kladovu je bio predsednik opštine Kladovo Radovan Arežina.
16. mart 2015, Smederevo, Požarevac i Kladovo


Veliko interesovanje predsednika skupština stanara za temu - NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU: prednosti i izazovi

Treći u nizu edukativno-informativnih skupova u organizaciji CEDEFa i Gradske uprave grada Beograda Sekretarijat za energetiku organizovan je u Opštini Novi Beograd. Predsednici i predstavnici skupština stanara opština Novi Beograd, Zemun i Palilula su bili uključeni u diskusiju. Na samom skupu je bilo oko 120 predsednika skupština stanara ovih beogradskih opština koji su imali priliku da postave konkretna pitanja u vezi sa prelaskom na nov način naplate grejanja i čuju korisne informacije od govornika. Više o temi pogledajte ovde.
12. mart 2015, Opština Novi Beograd


Drugi skup - NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU: prednosti i izazovi

Skupu su prisustvovali predsednici i predstavnici skupština stanara opština Stari grad, Vračar i Savski venac. Skup je organizovan kako bi predsednici skupština stanara mogli da saznaju više o načinu uvođenja novog sistema naplate grejanja, neophodnim koracima kako bi naplata grejanja po utrošku imala pun efekat i da postave konkretna pitanja u vezi sa pripremama pred uvođenje novog sistema naplate grejanja. Više o temi pogledajte ovde.
10. mart 2015, Opština Stari grad, Beograd


Predsednik CEDEFa postala član Urbane platforme Dunavskog regiona

Predsednik CEDEFa, prof. dr Ana B. Bovan je imenovana za člana Savetodavnog tela ”Urbane platforme Dunavskog regiona”. Savet je stručno telo u okviru EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) i ima za cilj da podrži saradnju gradova, gradskih mreža i udruženja u Dunavski Region, da olakša proces implementacije EUSDR i ostvari ciljeve strategije EU2020 putem strategija pametnog, održivog rasta. Prof. Bovan je kreirala i vodila brojne projekte CEDEFa koji su promovisali principe EUSDR. Tokom posete Beču, prof. Bovan je održala sastanak sa dr Kurtom Pushingerom, koordinartorom Prioritetne oblasti 10 Dunavske strategije EU.
6. mart 2015, Beč


Zubin Mehta

Dodeljeno priznanje "Dunavski cvet" Zubinu Mehti

Predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan je u Beču uručila priznanje „Dunavski cvet” za 2014. godinu maestru Zubin Mehti, dirigentu. Priznanje "Dunavski cvet" se dodeljuje pojedincima ili institucijama koji su svojim radom, zalaganjem i stvaralaštvom doprileni razvoju Dunavskog regiona. Laureatima je ovo priznanje uručeno tokom održavanja III Dunav biznis foruma oktobra 2014, dok je Zubinu Mehti priznanje naknadno uručeno. Više o temi pogledajte ovde.
6. mart 2015, Beč


CEDEF sprovodi niz edukativno-informativnih skupova - NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU: prednosti i izazovi

Svetski dan energetske efikasnosti CEDEF je obeležio otvaranjem prvog od pet edukativno-informativnih skupova na kome je predstavljen kompletan program edukacije koji CEDEF i Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za energetiku sprovode kako bi stručnoj i široj javnosti ukazali na neophodnost primene mera energetske efikasnosti u svetlu novih propisa oko naplate toplotne energije po utrošku i kako bi se na svim nivoima razvila svest o uštedi energije i prednostima i izazovima prilikom prelaska na nov sistem naplate grejanja. Na skupu su, između ostalih, govorili Marko Stojanović, sekretar Sekretarijata za energetiku grada Beograda, kao i državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije Zoran Predić. Više o temi pogledajte ovde.
5. mart 2015, SVETSKI DAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI, Beograd


Pripreme za održavanje II Konvencije Lideri održivog razvoja

U Pirotu, Knjaževcu i Zaječaru su, u sklopu programa Lideri održivog razvoja, organizovani sastanci sa Goranom Popovićem, pomoćnikom predsednika opštine Pirot, mr Milanom Đokićem, predsednikom opštine Knjaževac i Velimirom Ognjenovićem, gradonačelnikom Zaječara. Sa čelnicima ovih opština su razgovarale predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan i predsednik UO CEDEFa Jovanka Arsić-Karišić.
4. mart 2015, Pirot, Knjaževac, Zaječar


Program Lideri održivog razvoja u južnoj Srbiji

Paraćin, Niš, Leskovac i Vranje bili su domaćini radnih sastanaka kojima su ispred CEDEFa prisustvovale predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan i predsednik UO CEDEFa Jovanka Arsić-Karišić. Ispred opštine Paraćin razgovoru je prisustvovao Jugoslav Lukić, zamenik predsednika opštine. U Nišu su predstavnici CEDEFa razgovarali sa načelnikom Uprave za imovinu i inspekcijske poslove Ljubišom Janićem. O projektima grada Leskovac je razgovarano sa Bobanom Stošić iz gradske uprave i Bojanom Tojagom iz Agencije za lokalni ekonomski razvoj Leskovca. U Vranju održan je sastanak sa gradonačelnikom Zoranom Antićem i zamenikom gradonačelnika Dragoljubom Stevanovićem.
3. mart 2015, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje


Prvom Konvencijom u Sremskoj Mitrovici CEDEF otvorio godišnji Program Lideri održivog razvoja 2015.

CEDEF je u Sremskoj Mitrovici organizovao prvu od planiranih pet Konvencija u okviru godišnjeg Programa Lideri održivog razvoja. U prostorijama Gradske uprave u Sremskoj Mitrovici preko 250 učesnika podržalo je ovaj potpuno nov događaj u Srbiji koji je okupio predstavnike 27 opština. Na skupu je predstavljeno i 162 projekta u domenu energetske efikasnosti, primene obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Devet gradova i opština je dobilo priznanje LIDER ODRŽIVOG RAZVOJA. Državni sektretar iz Ministarstva za infrastrukturu Miodrag Poledica je otvorio ovaj skup. Više o temi pogledajte ovde.
26. februar 2015, Sremska Mitrovica


Pripreme za održavanje II Konvencije Lideri održivog razvoja u Kruševcu

U okviru priprema i dogovora za organizaciju Druge Konvencije predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan i predsednik UO CEDEFa, Jovanka Arsić-Karišić su razgovarale sa predstavnicima grada domaćina - Kruševca zamenikom gradonačelnika Jasminom Palurović i pomoćnikom gradonačelnika Draganom Milićević. Sastanak u Ćupriji je održan sa predsednikom opštine Ninoslavom Erićem, dok su u Ćićevcu predstavnici CEDEFa razgovarali sa Slavoljubom Simićem predsednikom opštine. U Jagodini je radni sastanak održan sa gradonačelnikom Ratkom Stevanovićem.
13. februar 2015, Ćuprija, Ćićevac, Jagodina, Kruševac


Pripreme za organizaciju I Konvencije

Srbobran, Vrbas, Kula i Sombor su gradovi i opštine u kojima su predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan i predsednik UO CEDEFa Jovanka Arsić-Karišić razgovarale sa predsednikom opštine Srbobran Zoranom Mladenovićem, predsednikom opštine Vrbas dr Bratislavom Kažićem, zamenikom predsednika opštine Kula Veliborom Milojičićem i gradonačelnikom Sombora Sašom Todorovićem.
3. februar 2015, Srbobran, Vrbas, Kula, Sombor


Radna poseta Sremskoj Mitrovici, Rumi i Šapcu

Predsednik CEDEFa prof. dr Ana B. Bovan i predsednik UO CEDEFa, Jovanka Arsić-Karišić održale su radne sastanke u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Rumi u cilju sveobuhvatne organizacije Prve Konvencije Programa Lideri održivog razvoja. Sastancima su prisustvovali gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, zamenica predsednika opštine Ruma Marija Stojčević i gradonačelnik grada Šabac Nebojša Zelenović..
29. januar 2015, Sremska Mitrovica, Ruma, Šabac


deponije

Javna slušanja na temu upravljanja otpadom u Republici Srbiji

Četvrto po redu parlamentarno javno slušanje na temu upravljanja otpadom u Republici Srbiji organizovao je Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije uz podršku CEDEFa. Kao aktivni učesnik svih Javnih slušanja, predsednik UO CEDEFa Jovanka Arsić-Karišić je govorila o svim važnim aspektima adekvatnog upravljanja otpadom u Republici Srbiji i Beogradu. Više o temi pogledajte ovde.
29. januar 2015, Narodna skupština Republike Srbije, Beograd


maja

CEDEF na Konferenciji pravih vrednosti

Klub predsednika skupština stanara Srbije organizovao je skup “Konferencija pravih vrednosti” sa ciljem da se članovima kluba predstavi dobro upravljanje u različitim domenima građanskog, javnog i privatnog sektora koji se tiču života ljudi u lokalnim zajednicama. Ovom prilikom direktor projekata u CEDEFu Maja Barać Stojanović je najavila niz edukativno-informativnih skupova NAPLATA GREJANJA PO UTROŠKU U BEOGRADU, prednosti i izazovi, koje CEDEF organizuje u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku grada Beograda tokom marta 2015.
29.1.2015, Opština Zvezdara, Beograd


partneri
 • ministarstvo_energetike_republike_srbije
 • ministarstvo_poljuprivrede_republike_srbije
 • agencija za zastitu zivotne sredine
 • pokrainski_sekereterijat
 • ddor_novi_sad
 • lg
 • bovan_consulting
 • mems