prethodni_dogadjajiGodina:   2018 | 2017 |  2016 |  2015 |  2014 |  2013 |  2012


24.12.2014, Beograd

CEDEF Publikacija

Predstavljanje CEDEF Vodiča PREPORUKE ZA UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM I KOMUNALNIM OTPADOM U BEOGRADU I REPUBLICI SRBIJI

Vodič PREPORUKE ZA UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM I KOMUNALNIM OTPADOM U BEOGRADU I REPUBLICI SRBIJI predstavljen je pred oko 120 predstavnika industrije, stručne javnosti i medija. Kao poslednji događaj koji CEDEF ove godine organizuje, predstavljanje Vodiča bilo je kruna uspešnog rada tokom 2014. godine u kojoj je CEDEF organizovao 33 dogadjaja u domenu energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine gde je prisustvovalo više od 5000 ljudi. CEDEF Publikacija je realizovana uz podršku Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda.


16. decembar 2014, Beograd

Konferencija

FORUM VODA 2014.

Ambasada Kraljevine Holandije, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode, Centralno evropskim forumom za razvoj, CEDEF i Privrednom komorom Srbije, PKS organizovala je “Forum voda” 2014. Forum je okupio predstavnike preko 50 opština iz cele Srbije, predstavnike vodećih finansijskih institucija koje se bave finasiranjem projekata iz ove oblasti, kao i 18 holandskih kompanija koje su predstavile svoje proizvode i tehnologije srpskim partnerima.


odrziva komunalna energetika

10. decembar 2014, Beograd

CEDEF Samit

ČETVRTI CEDEF SAMIT ENERGETSKIH MENADŽERA SRBIJE: ODRŽIVA KOMUNALNA ENERGETIKA – SMART CITIES

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, PKS organizovao je Četvrti CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije – ODRŽIVA KOMUNALNA ENERGETIKA. Četvrti CEDEF Samit energetskih menadžera Srbije okupio je više od 120 učesnika od čega je događaju prisustvovalo oko 50 predstavnika lokalnih samouprava Srbije, odnosno energetskih mendžera koji su zaduženi za unapređenje energetske efikasnosti u svojim opštinama. Kako je finansiranje projekata energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama najčešće i najveća „boljka“, na skupu su predstavljeni novi modeli finansiranja, kao i prednosti koncepta ESCO ugovora i ugovora o javno-privatnom partnerstvu, ali i najbolje tehnologije koje mogu doprineti uštedama i boljoj energetskoj efikasnosti srpskih gradova.


18. novembar 2014, Beograd

CEDEF konferencija

DALJINSKO GREJANJE I ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Ministarstva rudarstva i energetike RS i Inženjerske komore Srbije organizovali su Konferenciju: DALJINSKO GREJANJE I ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU. U Srbiji postoji 3 miliona stambenih i poslovnih jedinica koje se greju. Kako su objekti građeni u različitim vremenskim periodima, nije se uvek vodilo računa o energetskoj efikasnosti, a do osamdesetih godina nije čak ni postojala zakonska regulativa koja pokriva ovu oblast. Prosečna potrošnja finalne energije u Srbiji 150 kWh po m2 godišnje, dok je u Evropi je oko 70-80 kWh po kvadratu, što je duplo manje


DUNAVSKI BIZNIS FORUM

27-29. oktobar 2014, Beograd i Novi Sad

CEDEF i MEDIA INVENT Dunavski Biznis Program

TREĆI DUNAVSKI BIZNIS FORUM 2014

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, i Media Invent u partnerstvu sa mnogim EU i regionalnim organizacijama i privrednim subjektima organizovali su TREĆI DUNAVSKI BIZNIS FORUM, koji je održan od 27. do 29. oktobra 2014. godine u hotelu Crowne Plaza u Beogradu i u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Skup je okupio više stotina učesnika iz privrede, institucija i univerziteta svih 14 zemalja Podunavlja i šireg regiona, a značajna medijska podrška u zemlji i inostranstvu omogućila je da se za dostignuća Foruma i potencijale regiona čuje i sazna u celoj Evropi. Više stotina učesnika, preko 130 govornika i predstavnika više od 15 zemalja prisustvovalo je Forumu, i dalo značajan doprinos primeni EU strategije za Dunavski region.


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

10. oktobar 2014, Palić

CEDEF obuka

CEDEF I DDOR NOVI SAD ODRŽALI STRUČNU OBUKU IZ OSIGURANJA ZA PREDSTAVNIKE: LOKALNIH SAMOUPRAVA, JKP, JP, KOMPANIJA I ENERGETSKE MENADŽERE

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa kompanijom DDOR Novi Sad je organizovao STRUČNU OBUKU IZ OSIGURANJA ZA PREDSTAVNIKE: LOKALNIH SAMOUPRAVA, JKP, JP, KOMPANIJA I ENERGETSKE MENADŽERE - članove Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS-a, koja je održana u petak 10. oktobra 2014. godine u kongresnom centru DDOR-a na Paliću.


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

3. oktobar 2014, Beograd

Ambasada Francuske u Srbiji, Francuski institut u Srbiji i CEDEF Okrugli sto

BIOMASA, OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE: EKSPERTIZA FRANCUSKE I POTENCIJALI SRBIJE KOJI SE MOGU VALORIZOVATI NA LOKALNOM NIVOU

Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji i Centralno-evropskim forumom za razvoj CEDEF, organizovao je okrugli sto na temu valorizacije biomase i njene upotrebe na lokalnom nivou u Francuskoj i u Srbiji. Francuski i srpski eksperti su naizmenično predstavljali izazove sa kojima se susreću svako u svojoj zemlji u razvoju biomase i svoja izlaganja su ilustrovali konkretnim primerima o različitim mogućnostima upotrebe biomase koje se promovišu i koriste na lokalnom nivou.


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

24. septembar 2014, Beograd

EBRD, Ministarstvo rudarstva i energetike i CEDEF Konferencija

ESCO ŠANSA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM USTANOVAMA

Unapređenje saradnje između privatnog i javnog sektora u oblasti energetske efikasnosti je u fokusu Konferencije “ESCO - šansa za unapređenje energetske efikasnosti u javnim ustanovama”, koja je održana 24. septembra u Beogradu. Konferenciju je organizovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, i Privredna komora Srbije, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) kao i Centralno evropskog foruma za razvoj (CEDEF).


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

18-19. septembar 2014, Beograd / Novi Sad

CEDEF Forum

PETI MEDJUNARODNI ENERGETSKI FORUM - BIOMASA: NAJVEĆI IZVOR OBNOVLJIVE ENERGIJE U EVROPI I SRBIJI - ZEMLJA PARTNER MAĐARSKA

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, Pokrajinskog Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, Elektroprivrede Srbije, u saradnji sa klasterom za ekološku energiju i ekološku kulturu Ecopanonia i u partnerstvu sa Mađarskom elektroprivredom MVM OVIT, organizovao je PETI MEDJUNARODNI ENERGETSKI FORUM - BIOMASA: NAJVEĆI IZVOR OBNOVLJIVE ENERGIJE U EVROPI I SRBIJI 18-19. septembra 2014. u Beogradu / Novom Sadu.


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

7-8. jul 2014, Komlo, Mađarska

CEDEF Studijsko putovanje

POSETA TOPLANI NA BIOMASU U MAĐARSKOM GRADU KOMLO

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF i klaster za ekološku energiju i ekološku kulturu ECOPANONIA organizovali su 7-8 jula 2014. godine treće po redu studijsko putovanje u Mađarsku. Predstavnici lokalnih samouprava i toplana, kao i energetski menadzeri iz Srbije su bili u prilici da dobiju konkretne i korisne informacije i upoznaju se sa iskustvima i ostvarenim rezultatima u Madjarskom gradu Komlo gde je 2008. godine počela sa radom toplana na drvnu biomasu.


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

3. jul 2014, Privredna komora Srbije, Beograd

CEDEF i PKS Okrugli sto

DEPONIJE U SRBIJI - UZROK ILI REŠENJE PROBLEMA

Zbog velikog interesovanja učesnika šest javnih debata na temu UPRAVLJANJE KOMUNALNIM I INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI Centralno evropski forum za razvoj CEDEF je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije PKS, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda i Agencije za zaštitu životne sredine RS organizovao Okrugli sto na temu: DEPONIJE U SRBIJI - uzrok ili rešenje problema. Jedan od najvećih problema zaštite životne sredine u Srbiji su deponije. Prema oceni Evropske unije, situacija u sferi zaštite životne sredine u Srbiji nije za pohvalu. Zaštita životne sredine je jedna od ključnih oblasti evropskih integracija i najizazovnija u procesu pridruživanja jer se jedna trećina celokupnog zakonodavstva EU odnosi na tu oblast. Probleme divljih deponija ima skoro svaka opština u Srbiji, a razlozi nastanka takvih smetilišta, najčešće u parkovima prirode i uz vodne slivove, su nepostojanje zaokruženog sistema upravljanja otpadom, nedovoljan broj sanitarnih deponija, izbegavanje nesavesnih kompanija i građana da svoj otpad, građevinski materijal i šut odlažu na regularne deponije kako bi izbegli plaćanje naknada, kao i izostanak svesti građana o značaju zaštite životne sredine.


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

EVROPSKA NEDELJA ODRŽIVE ENERGIJE

27. jun 2014, Beograd

CEDEF Konferencija

KORIŠĆENJE VODA U ENERGETICI I INDUSTRIJI - INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

U okviru Evropske nedelje održive energije, Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, je organizovao konferenciju koja je imala za cilj da ukaže na značaj integralnog upravljanja vodnim resursima u Srbiji. Konferencija KORIŠĆENJE VODA U ENERGETICI I INDUSTRIJI - INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA je organizovana pod institucionalnim pokroviteljstvom Agencije za zaštitu životne sredine RS, Instituta “Jaroslav Černi”, JVP Srbijavode i Uprave za energetiku Sekretarijata za komunalne i stabene poslove Grada Beograda. Srbija se nalazi pri dnu lestvice evropskih zemalja u pogledu komunalne opremljenosti. Brojne poplave koje su u prethodnom periodu pogodile Srbiju dodatno će imati veliki uticaj na privredni rast. Održivi razvoj i sa njim povezano pitanje odgovornog upravljanja vodama, monitoringa, adekvatnog delovanja i postojeće zakonske regulative u ovoj oblasti naročito sada dolazi do izražaja.


JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA

23. jun 2014, Beograd

CEDEF Javna debata

JAVNA DEBATA SA MEDIJIMA: Perspektive obnovljivih izvora energije do 2020. godine – Ima li Srbija kapacitet za dostizanje cilja

Otvarajući Evropsku nedelju održive enegrije EUSEW, Centralno evropski forum za razvoj CEDEF je pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike, Agencije za zaštitu životne sredine, a u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije, UNS i Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, NUNS, organizovao Javnu debatu sa medijima “Perspektive obnovljivih izvora energije do 2020. godine – ima li Srbija kapacitet za dostizanje cilja”. Srbija je preuzela obavezu da do 2020. godine poveća udeo energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji sa sadašnjih 21,2 na 27%. Učesnici skupa su ukazali na činjenicu da Srbija ima kapacitet da ispuni svoje ciljeve o udelu OIE u ukupnoj potrošnji energije do 2020. godine, ali da smo trenutno u velikom zakašnjenju.


VI debata

5. jun 2014 Beograd, Skupština Srbije

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I CEDEF POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF je potpisao Memorandum o saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Dokument je potpisan tokom održavanja VI CEDEF i PKS Javne debate: TRETMAN OPASNOG I POSEBNIH TOKOVA OTPADA- bauk koji kruži Srbijom, koja je održana 5. juna 2014. godine Narodnoj skupštini RS u Beogradu. Memorandum su potpisali Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine i Jovanka Arsić Karišić, predsednik UO CEDEF u prisustvu državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, mr Stane Božović.


VI debata

5. jun 2014 Beograd, Skupština Srbije

CEDEF i PKS VI Javna debata

TRETMAN OPASNOG I POSEBNIH TOKOVA OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – BAUK KOJI KRUŽI SRBIJOM

U okviru Evropske nedelje održive energije i na Svetski dan zaštite životne sredine 5. juna, Centralno evropski forum za razvoj CEDEF u saradnji sa Privrednom komorom Srbije PKS, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, Agencije za zaštitu životne sredine RS i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda organizovao je VI Javnu debatu TRETMAN OPASNOG I POSEBNIH TOKOVA OTPADA U REPUBLICI SRBIJI – BAUK KOJI KRUŽI SRBIJOM koja je održana 5. juna 2014. godine u prostorijama Narodne Skupštine Republike Srbije.


okrugli sto

22. maj 2014, Beograd

CEDEF Okrugli sto

KAKO DO ENERGETSKI EFIKASNOG GRADA I VELIKIH UŠTEDA: TOPLANA NA BIOMASU I DOBRA IZOLACIJA, primer grada Komlo u Mađarskoj

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF i Klaster za ekološku energiju i ekološku kulturu ECOPANONIA, pod institucionalnim pokroviteljstvom Privredne komore Vojvodine, PKV je 22. maja 2014. godine u prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu organizovao Okrugli sto na temu: KAKO DO ENERGETSKI EFIKASNOG GRADA I VELIKIH UŠTEDA: TOPLANA NA BIOMASU I DOBRA IZOLACIJA -primer grada Komlo u Mađarskoj. Okrugli sto je organizovan sa ciljem da lokalne samouprave, toplane i energetski menadžeri iz Srbije na jednom mestu dobilju konkretne i korisne informacije i razmene iskustva u vezi sa potencijalima korišćenja biomase kao energenta u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji i iskustvima i odličnim rezultatima u Mađarskom gradu Komlo i ostvarenim uštedama na nivou grada za više od 20% korišćenjem toplane i kotla na biomasu u kombinaciji sa primenom izolacije na svim objektima u gradu.


V Javna Debata

16. maj 2014, Beograd

CEDEF i PKS V Javna debata

ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE I POTENCIJALI RECIKLAŽE - šansa za budućnost

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF u saradnji sa Privrednom komorom Srbije PKS, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda i Agencije za zaštitu životne sredine organizovao V Javnu debatu ZELENA INDUSTRIJA SRBIJE I POTENCIJALI RECIKLAŽE - šansa za budućnost održana 16. maja 2014. godine u prostorijama Privredne komore Srbije na Terazijama u Beogradu. Reciklažna industrija je, kao najmlađa industrijska grana u Srbiji, jedna od retkih koja danas beleži određeni rast. Reciklaža je, kao sastavni deo održivog razvoja i zelene ekonomije jedno od najvažnijih pitanja u procesu pristupanja Srbije EU, pa je tako, rešavanje problema adekvatnog upravljanja otpadom i reciklaže jedna od najvažnijih obaveza. Iako smo u oblasti reciklaže postigli određene rezultate, postoje odredjeni problemi koje je potrebno rešiti.


ParizBordo

6-9. maj 2014

CEDEF medijski konkurs

CEDEF ORGANIZOVAO NAGRADNO PUTOVANJE ZA NOVINARE U PARIZ I BORDO

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, je u prethodnih nekoliko godina organizovao veliki broj nagradnih novinarskih konkursa u cilju širenja svesti široke i stručne javnosti o neophodnosti primene mera energetske efikasnosti i veće upotrebe obnovljivih izvora energije kako bi se kreirao ambijent za održivi razvoj i očuvanje životne sredine u Srbiji i regionu. Stoga je CEDEF u periodu od 6. do 9. maja 2014. godine organizovao studijsko putovanje u Bordo i Pariz za pobednike nagradnog medijskog konkursa na temu: ”Komunalni otpad kao energent”.


IV Javna Debata

29. april 2014, Beograd

CEDEF i PKS IV Javna debata

TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA I ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE – aktuelni projekti i tehnologije

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije PKS, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike RS, Agencije za zaštitu životne sredine RS i Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda je IV Javnu debatu TRANSFORMACIJA JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA I ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE – AKTUELNI PROJEKTI I TEHNOLOGIJE. Više od 40 predstavnika javno komunalnih preduzeća i preko 30 predstavnika lokalnih samouprava iz cele Srbije: Niš, Čačak, Topola, Pančevo, Mionica, Paraćin, Nova Varoš, Bečej, Lazarevac, Užice, Beograd, Aranđelovac, Nova Varoš, Zrenjanin, Kovin, Sombor i mnogi drugi, aktivno je učestvovalo na CEDEF i PKS javnoj debati, ukazalo na značajne poteškoće sa kojima se suočavaju u radu i na aktuelne projekte i tehnologije koje su važne za održivo poslovanje JKP. Prema podacima navedenim u Predlogu strategije restruktuiranja JKP, u JK preduzećima radi više od 53 000 radnika, što čini oko 2,5 % od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji. Ukupni prihod JKP u 2007. godini bio je oko 100 milijardi dinara, što je oko 2% od BDP Srbije, dok su rashodi JKP bili za oko 8 milijardi dinara veći od prihoda. Dugoročna nelikividnost i gubici prouzrokovani tehničkom zastarelošću i neadekvatnim održavanjem uslovili su opštu zapuštenost i loše stanje komunalne infrastrukture, usluge nezadovoljavajućeg nivoa kvaliteta, kao i nisku sigurnost snabdevanja.


Napredne Tehnologije

16. april 2014, Beograd

CEDEF Konferencija

NAPREDNE TEHNOLOGIJE I FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF organizovao je Konferenciju NAPREDNE TEHNOLOGIJE I FINANSIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE koja se održala pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Na koferenciji su predstavljeni potencijali Srbije u domenu EE i OIE i mogućnosti njihovog većeg iskorišćenja primenom naprednih tehnologija, kao i praktični primeri izvedenih projekata. Predstavnici Ministarstva energetike i Evropske banke za obnovu i razvoj su, između ostalog, ukazali na načine i izvore finansiranja EE i OIE, prednosti JPP i primene ESCO ugovora.


IIIJavnaDebata

21. mart 2014, Beograd

CEDEF i PKS III Javna debata

TEHNOLOGIJE I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM I TRETMAN OTPADNIH VODA – načini i izvori finansiranja

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije PKS, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Agencije za za zaštitu životne sredine RS i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, uoči 22.marta – Svetskog dana vode, organizovao III Javnu debatu TEHNOLOGIJE I OPREMA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM I TRETMAN OTPADNIH VODA – načini i izvori finansiranja. Prema podacima Svetske trgovinske organizacije, sektor upravljanja otpadom u zemljama u razvoju je sve više u fazi privatizacije. Nove tehnologije za upravljanje otpadom preusmeravaju otpad od deponija, vrše veću reciklažu materijala, stvaraju novu vrednost kroz toplotnu i električnu energiju. EU ne podržava stvaranje deponija na duži rok, a najbolji rezultati su se pokazali u onim zemljama koje imaju visok procenat termičkog tretmana otpada u kombinaciji sa dobro organizovanom reciklažnom industrijom. Tako, na primer, samo u Nemačkoj, postoji oko 6000 postrojenja za termički preradu otpada. Sa druge strane, u Srbiji ima čak 4.481 divljih deponija, samo u Beogradu ih ima oko 300, a odlaganje otpada na lokalne deponije najčešći je način upravljanja otpadom. Voda i otpad su čvrsto povezani. Ključni izvori zagađenja reka u Srbiji su neprečišćene industrijske i komunalne otpadne vode. Oko 50% zagađenja u rekama dolazi od industrijskih postrojenja, a samo 13% komunalnih otpadnih voda se tretira pre ispuštanja, dok značajan broj lokalnih samouprava u Srbiji nema razvijenu ni kanalizacionu infrastrukturu.


cedef_obuka_energetski_menadzeri

5. mart 2014, Inđija

CEDEF obuka

POVODOM SVETSKOG DANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI CEDEF I CERESIT ORGANIZOVALI OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE SRBIJE

Povodom 5. marta, Svetskog dana energetske efikasnosti, Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, je u saradnji sa kompanijom CERESIT organizovao OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE, članove Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS-a, u CERESIT Fabrici za proizvodnju građevinskih lepkova i materijla u Inđiji. Obuci je prisustvovalo oko 30 polaznika, energetskih menadžera koji su imali priliku da saznaju sve o CERESIT programu i primenjenim inovativnim tehnologijama u izolaciji objekata i proizvodima CERESITa kao korisnim rešenjima u cilju povećanja EE i dodatnih ušteda. Energetski menadžeri su bili u prilici da čuju više o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada - „energetski pasošima“ , najboljim načinima i izvorima finansiranja EE i OIE projekata na osnovu dugogodišnjeg CERESIT iskustva, kao i konkretne primere ušteda primenom tehničkih rešenja sistema za termoizolaciju - Etics i Ceretherm. Praktični primeri primene termovizijskih kamera, termovizijskih merenja, dijagnostikovanja i mera za uštedu energije izazvali su veliku pažnju polaznika obuke..


indusrijski otpad

3. mart 2014, Beograd

CEDEF I PKS II Javna debata

UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – tokovi otpada i nova upotrebna vrednost

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije PKS, a pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Ministarstvom građevinarstva i urbanizma RS, organizovao Drugu Javnu debatu UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI – tokovi otpada i nova upotrebna vrednost. Učesnici debate su se složili da su Srbiji neophodna postrojenja za tretman opasnog i neopasnog otpada iz industrije i da je jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji neodgovarajuće postupanje sa otpadom. Pored toga što u Srbiji postoji više od milion tona „istorijskog” industrijskog otpada nastalog u prethodnom periodu u velikim industrijskim sistemima, tzv. „ekološke crne tačke”, godišnje se kod nas “proizvede” više od 8,2 miliona tona industrijskog otpada, od čega je neopasnog otpada 7,9 miliona tona, dok ostatak čini opasni otpad, govore poslednji podaci Agencije za zaštitu životne sredine. Veoma mali deo industrijskog otpada se prerađuje - 19%, pri čemu se samo 1% koristi za proizvodnju energije, a Srbija ima velike i neiskorišćene mogućnosti u tom pogledu. Čak 81% industrijskog otpada ili oko 6.5 miliona tona ostaje na lokacijama gde je proizveden.


GREJANJE U SRBIJI

14. februar 2014, Beograd

CEDEF javni dijalog

GREJANJE U SRBIJI: INDIVIDUALNO i DALJINSKO GREJANJE

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF organizuovao je Javni dijalog: GREJANJE U SRBIJI – INDIVIDUALNO I DALJINSKO GREJANJE, koji se održao pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa Agencijom za energetiku, Upravom za energetiku grada Beograda i Poslovnim udruženjem “Toplane Srbije”. Na skupu je predstavljen presek stanja izrade predstudija izvodljivosti u okviru projekta “Promocija obnovljivih energija - razvoj tržišta biomase u Srbiji”, odnosno prelaska na biomasu u 15 toplana u Srbiji. Predstavljene su napredne tehnologije u domenu grejanja koje omogućavaju višestruke uštede. Na događaju je još jednom ukazano na zakonsku obavezu da sva domaćinstva koja se greju putem daljinskog grejanja, do pocetka 2015. godine moraju imati kalorimetre.


CEDEF obuka MEMS

7. februar 2014, Beograd

CEDEF obuka

VIESSMANN OBUKA ZA ČLANOVE MREŽE ENERGETSKIH MENAŽERA SRBIJE - MEMS

Zbog velikog interesovanja, Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, je u saradnji sa kompanijom VIESSMANN, organizovao drugu po redu OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE, članove Mreže energetskih menadžera Srbije, MEMS-a, koja je održana 7. februara 2014. godine, u prostorijama kompanije VIESSMANN u Beogradu.


partneri
 • ministarstvo_energetike_republike_srbije
 • pokrainski_sekereterijat
 • grad_beograd
 • ceresit
 • schneider_electric
 • sberbank
 • elektro_privreda_srbije
 • privredna_komora_rep_srbije
 • ddor_novi_sad
 • bovan_consulting
 • e3_podgorica
 • economic_forum
 • mems